Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Rudic, Valeriu; Burțeva, Svetlana; Budanțev, Alexandr; Toderaș, Albina; Rastimeșina, Ina (Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2003)
  Invenţia se referă la zootehnie, în particular la o metodă de stimulare a creşterii animalelor de blană. Metoda de stimulare a creşterii animalelor de blană include adăugarea în hrana animalelor a lichidului cultural de ...
 • Șumanschii, Andrei; Scripnic, Elena; Bleandur, Olga; Ciubotaru, Leonid (Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2003)
  Invenţia se referă la un procedeu de tratare a ouălor de gâscă şi poate fi aplicată în avicultură. Procedeul, conform invenţiei, include tratarea ouălor de gâscă sub acţiunea unui câmp electromagnetic alternativ cu ...
 • Lăcusta, Ion; Arnaut, Vitalie; Hudolii, Alexei (Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2003)
  Invenţia se referă la domeniul construcţiei de maşini agricole, în particular la maşini pentru lucrarea solului în rândurile de plantaţii multianuale. Cultivatorul pentru lucrarea solului în rândurile de plantaţii multianuale ...
 • Rapcea, Mihail; Chisili, Mihail (2003)
  During the winter rest period the most important months for the vine temperature and humidity conditions are: - for yield formation – February; - for sugar accumulation – December, February. In the vine vegetation process ...
 • Rapcea, Mihail; Chisili, Mihail; Ungureanu, Valentin; Cuharschi, Mihail; Taran, Nicolae (2003)
  The technogene influence upon vine (fertilizers, irrigation, agrotechnics etc.) enhances the growth processes, on the one hand, and reduces the resistance to ecological stresses, on the other hand. However, the decrease ...
 • Кисиль, Михаил; Рапча, Михаил (2003)
  Variety climate and soil caused creation of numerous biocenoses (ampelocenoses) in areas of Moldova. Learning of adaptive reaction of root system of grapes results that optimum is produces in the volume mass and the hardness ...
 • Unknown author (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2003)
  Revista “Info Agrarius” a fost fondată în 2003 de Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova. Jurnalul este o publicație teoretico-practică care conţine atît publicaţii cu ...
 • Unknown author (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2003)
  Revista “Info Agrarius” a fost fondată în 2003 de Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova. Jurnalul este o publicație teoretico-practică care conţine atît publicaţii cu ...
 • Ерхан, Федор (2003)
  Уровни токов короткого замыкания в электрических сетях различного класса напряжений носят вероятностный характер, дискретно изменяются, зависят от ряда факторов и имеют решающее значение при выборе электрооборудования, ...
 • Tătărescu, Iulia (2003)
  Distinsul cărturar moldovean Haralamb Vasiliu s-a născut la 15 ianuarie 1880 în satul Hoiseşti din apropierea Iaşului, într-o familie de ţărani. Absolvind cursurile Liceului Internat din Iaşi în anul 1898, cu distincţia ...
 • Ciorba, Viorica (2003)
  BRŞA a început procesul de automatizare a activităţilor bibliotecare în 1992 prin implementarea programului MARC, alcătuit în baza standardului USMARC. Acest software acoperea doar o parte din funcţiile de bibliotecă ...
 • Cechirlan, Ana (2003)
  BRŞA - bibliotecă republicană şi universitară - este un element fundamental în susţinerea informaţională şi documentară a studenţilor universitari, a cercetătorilor din domeniul agriculturii, a fermierilor, a agricultorilor ...
 • Sârbu, Olga (2003)
  Unul din principalii indicatori care caracterizează situaţia financiară a întreprinderii este solvabilitatea, adică posibilitatea ei de a-şi onora obligaţiile exigibile cu mijloacele băneşti disponibile. Aprecierea ...
 • Caraiman, Alexandra; Fală, Nina (2003)
  Schimbările tehnologice au determinat creşterea accesărilor de documente prin intermediul mediilor electronice, însă rolul documentelor pe suport tradiţional nu poate fi diminuat, ci rămîne esenţial, biblioteca ...
 • Rurac, Ana (2003)
  Aderarea BRŞA la FAO a permis fondarea la 1 ianuarie 2000 în cadrul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice a Centrului de Informare şi Documentare FAO. Scopul Centrului constă în asigurarea accesului utilizatorilor la ...
 • Costin, Liudmila; Ciorba, Viorica (2003)
  BRŞA, fiind centru biblioteconomic pentru Reţeaua Bibliotecilor Agricole, dirijează metodologic activitatea bibliotecilor din reţea, elaborează diverse acţiuni, programe privind perfecţionarea profesională, acordă ...
 • Madan, Ecaterina (2003)
  Problema indexării coordonate este actuală în momentul de faţă pentru toate bibliotecile. Calitatea ei depinde atît de calitatea muncii indexatorului, cît şi de calitatea limbajului (lexicului) folosit la indexare. ...
 • Rurac, Ana (2003)
  Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a fost fondată în 1945 cu scopul îmbunătăţirii producţiei agricole, distribuţiei alimentare şi a îmbunătăţirii condiţiilor de trai în zonele rurale. Astăzi, FAO este o ...
 • Tătărescu, Iulia (2003)
  Agricultura, cea mai veche preocupaţie a omului, a fost din timpuri îndepărtate în atenţia unor minţi sclipitoare care au îmbinat practica cu capacitatea de a expune în scris, pentru urmaşi, cele mai importante îndrumări. ...
 • Tcaci, Natalia; Zaharco, Silvia (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2003)
  Lucrarea este consacrată studierii rezultatelor activităţii economico-financiare a întreprinderilor agricole în perioada de tranziţie la economia de piaţă. În baza materialelor a 257 întreprinderi agricole din zona de ...

Search DSpace

Browse

My Account