Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Untitled 
  ; ; ()
 • Rudic, Valeriu; Cobeţ, Valeriu; Popovici, Mihail; Gudumac, Valentin (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1994)
  Invenţia se referă la medicină, anume la cardiologia experimentală şi poate fi folosită în calitate de remediu, ce stimulează lucrul inimii. Scopul invenţiei constă în ridicarea capacităţii de lucru a inimii obosite, ...
 • Răilean, Nicon; Holban, Dumitru (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi se poate folosi pentru obţinerea produsului cu acţiune lactogenă pentru profilaxia şi tratamentul animalelor agricole, mai ales a porcinelor. Scopul invenţiei constă în sporirea ...
 • Braziţchi, Anatol; Bleandur, Olga; Sceglova, Larisa; Vatamaniuc, Gheorghe; Ababii, Ion (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul de folosire: agricultura. Esenţa invenţiei: în faza de apariţie a paniculului se face evidenţa paniculelor atacate de tăciunele prăfos şi se calculează procentul de afectare. Pe baza datelor obţinute se determină ...
 • Drozdov, Veaceslav; Bleandur, Olga; Popescu, Olga (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la agricultură şi poate fi folosită la staţiunile experimentale de ameliorare a plantelor şi alte instituţii cu profil biologic pentru aprecierea în condiţii de laborator a materialului iniţial în toate ...
 • Bleandur, Olga; Şceglov, Alexei; Drozdov, Veaceslav; Ştirbu, Maria; Macsim, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la agricultură, în particular la ameliorarea culturilor agricole, şi se poate folosi în procesele de ameliorare şi în genetică. Scopul invenţiei constă în majorarea randamentului formelor de porumb cu ...
 • Răilean, Nicon; Holban, Dumitru (1995)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi poate fi folosită pentru obţinerea produsului cu acţiune lactogenă pentru profilaxia şi tratamentul animalelor agricole, mai ales a porcinelor. Scopul invenţiei: sporirea ...
 • Chivriga, Tatiana; Bleandur, Olga; Chivriga, Viorel; Drozdov, Veaceslav; Macarenco, Boris; Cerepnev, Arcadii; Vatamaniuc, Galina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Folosirea: agricultura, în particular procedeu de selecţie a plantelor. Esenţa invenţiei: asupra seminţelor uscate la aer se acţionează cu un câmp de frecvenţă ultraînaltă cu lungimea de undă 5,6 mm, densitatea fluxului ...
 • Prisacar, Alexandru; Bleandur, Olga; Cerepnev, Arcadii; Cucin, Lev; Rebrova, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: biotehnologie, agricultură, investigaţii genetico-ameliorative. Esenţa invenţiei: capacitatea de fecundare a polenului se sporeşte acţionând asupra lui cu o radiaţie electromagnetică cu lungimea de undă ...
 • Răilean, Nicon; Holban, Dumitru (1995)
  Domeniul de aplicare: medicina veterinară, în speţă pentru stimularea activităţii sexuale a femelelor animalelor agricole, mai ales a vacilor şi scroafelor de prăsilă. Esenţa invenţiei: produsul se obţine din cordonul ...
 • Chivriga, Viorel; Bleandur, Olga; Vatamaniuc, Galina; Botnariuc, Victor (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: invenţia se referă la agricultură şi se poate folosi în producerea seminţelor şi în lucrările de ameliorare a plantelor şi în genetică. Esenţa invenţiei: reducerea perioadei de vegetaţie a plantelor se ...
 • Bleandur, Olga; Sceglov, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: invenţia se referă la agricultură, în special la ameliorarea culturilor agricole, şi se poate folosi în procesul de ameliorare şi în genetică, cât şi în producţia agricolă. Esenţa invenţiei: în calitate ...
 • Caisîn, Februarii; Bleandur, Olga; Zaiţeva, Iulia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: agricultură, fitotehnie, procedee de ameliorare a plantelor. Esenţa invenţiei: seminţele iniţiale ale plantelor analizate se tratează cu o doză de 1,5-20,0 Ci de radiaţie gama. Seminţele tratate se ...
 • Josan, Nicolae (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la medicina veterinară. Esenţa invenţiei constă în aceea că animalelor bolnave li se injectează intravenos o dată în 24 de ore lactoglobulină, care conţine 10% proteină, după calculul 75-80 ml, timp de ...
 • Bleandur, Olga; Şumilo, Pavel; Colpascicova, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: agricultura, investigaţii genetico-ameliorative, fitotehnie. Esenţa invenţiei: mutanţii de porumb cu o capacitate sporită de asimilare a microelementelor se obţin prin tratament seminţelor uscate la aer ...
 • Bumacov, Vasile; Melnic, Iurie; Lâsâi, Radu; Melnic, Alexei; Gaina, Anton; Serbin, Vladimir (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la construcţia de maşini agricole, şi în particular la distribuitorul maşinii de semănat. Distribuitorul maşinii de semănat are un disc distribuitor 4, executat în formă de roată dinţată plană cu alveole ...
 • Rudic, Valeriu; Cobeţ, Valeriu; Popovici, Mihail; Gudumac, Valentin (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la medicină, şi anume la cardiologia experimentală, şi poate fi folosită în calitate de remediu cu activitate antiischemică. Scopul invenţiei constă în mărirea gradului de protecţie a miocardului, care ...
 • Balan, Valerian (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1996)
  Invenţia se referă la tăierea mecanizată a conturului coroanei pomilor fructiferi. Metoda se caracterizează prin aceea că în primul an se efectuează reducerea manuală a înălţimii coroanei trecând la ramura laterală puternică ...
 • Balan, Valerian (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1996)
  Invenţia se referă la metodele de tăiere a ramurilor pomilor fructiferi. Metoda se caracterizează prin aceea că în primul an se efectuează scurtarea ramurilor anuale lăsând mugurele terminal spre interior, după care în ...
 • Balan, Valerian (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1996)
  Invenţia se referă la stabilirea parametrilor optimi ai geometriei plantaţiilor. Scopul invenţiei prevede sporirea productivităţii plantaţiilor şi reducerea cheltuielilor pentru întreţinerea lor pe baza optimizării distanţei ...

Search DSpace

Browse

My Account