Efectul fertilizării foliare şi al răririi fructelor asupra recoltei la soiul de măr Florina

Show simple item record

dc.contributor.author Balan, Valerian
dc.contributor.author Vămăşescu, Sergiu
dc.date.accessioned 2015-10-06T07:40:48Z
dc.date.available 2015-10-06T07:40:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation BALAN, Valerian, VĂMĂŞESCU, Sergiu (2015). Efectul fertilizării foliare şi al răririi fructelor asupra recoltei la soiul de măr Florina. In: Ştiinţa agricolă, nr. 1, pp. 61-66. en_US
dc.identifier.issn ISSN 1857-0003.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1021
dc.description.abstract The researches were conducted in the period 2008-2013, in an apple orchard planted in 2003 with Florina variety grafted on the rootstock M26, at a planting distance of 4x2 m. The trees were trained as slender spindles. The study was focused on the effect of foliar fertilization and fruit thinning on the fruit yield of Florina variety. Foliar fertilization was performed with urea 46% N at the concentrations of 0.4% - 1.2%, depending on the stage of fruit development; chemical thinning was performed when the central fruit from inflorescence reached 10-12 mm, using the preparation Bioprzerzedzacz 060 SL at the concentration of 0.075%; manual thinning was carried out when the fruit reached 16-18 mm in diameter. The mixed thinning technique (chemical thinning combined with manual thinning) was also used. Fruit harvest recorded the highest values in the trees that received 46% urea solution (NH2) 2 CO at concentrations of 0.5% and 0,6 % - when 75% of flowers have fallen, 0.8% and 0,9 % - when the fruits reached the diameter of 10-12 mm, 1.1% and 1,2 % - when the fruits reached the diameter of 25-30 mm, supplemented by spraying with Poly-Feed (NPK 19:19:19+Mg, Mn, Cu, Zn, Fe, Mo) at a concentration of 0.1% - when the fruits began to ripe and with calcium chloride (CaCl2) at concentrations of 0.6% and 0.7% - 4 weeks before fruit harvesting. Chemical thinning in combination with foliar nitrogen fertilization ensures a crop harvest of 37,1-41,7 t/ha, by 22.6-62.8% more compared with the control variant. en_US
dc.description.abstract Cercetările au fost efectuate în perioada 2008 – 2013 în livada de măr plantată în anul 2003 cu soiul Florina, altoit pe portaltoiul M26, cu distanţa de plantare 4x2 m. Pomii sunt conduşi după forma de coroană fus subţire. Studiile vizează efectul fertilizării foliare şi al răririi fructelor asupra recoltei de fructe la cv Florina. Fertilizarea foliară s-a efectuat cu uree 46%N în concentraţii de 0,4 % - 1,2%, în funcţie de perioada de dezvoltare a fructelor, rărirea chimică a fost operată când fructul central din inflorescenţă a atins 10-12 mm, aplicându-se preparatul Bioprzerzedzacz 060 SL în concentraţie de 0,075%, iar rărirea manuală s-a efectuat când fructul central a atins 16-18 mm în diametru. De asemenea, a fost utilizat procedeul răririi mixte (rărirea chimică în combinaţie cu rărirea manuală). Recolta de fructe a înregistrat cele mai mari valori la pomii cu fertilizare foliară, la care s-a aplicat soluţie de uree 46% (NH2) 2 CO în concentraţii de 0,5% şi 0,6 % - când 75 % din flori au căzut, de 0,8% şi 0,9 % - când fructele au în diametru 10- 12 mm şi de 1,1 % şi 1,2 % - când fructele au în diametru 25-30 mm, completate cu stropiri cu Poly-Feed (NPK 19:19:19+Mg, Mn, Cu, Zn, Fe, Mo) în concentraţie de 0,1 % - când fructele sunt în stare de pârguire şi cu clorură de calciu (CaCl2) în concentraţii de 0,6 % şi 0,7 % - cu 4 săptămâni înainte de recoltarea fructelor. Rărirea chimică în combinaţie cu fertilizarea cu azot aplicată foliar asigură recolte de 37,1-41,7 t/ha, cu 22,6-62,8% mai mult comparativ cu varianta martor.
dc.language.iso Romanian en_US
dc.subject malus pumila en_US
dc.subject foliar fertilization en_US
dc.subject fruit thinning en_US
dc.subject yield en_US
dc.subject fruit quality en_US
dc.subject malus pumila en_US
dc.subject ferilizare foliară en_US
dc.subject rărirea fructelor en_US
dc.subject recoltă en_US
dc.subject calitatea fructelor en_US
dc.title Efectul fertilizării foliare şi al răririi fructelor asupra recoltei la soiul de măr Florina en_US
dc.title.alternative The effect of foliar fertilization and fruit thinning on the yield of Florina apple trees en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account