Aprecierea calităţii de funcţionare a echipamentelor electrotehnice şi a reţelelor de alimentare cu energie electrică

Show simple item record

dc.contributor.author Popescu, Victor
dc.date.accessioned 2015-06-09T06:51:32Z
dc.date.available 2015-06-09T06:51:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation POPESCU, V. (2013). Aprecierea calităţii de funcţionare a echipamentelor electrotehnice şi a reţelelor de alimentare cu energie electrică. In: Ştiinţa agricolă, nr. 1, pp. 104-107. en_US
dc.identifier.issn 1857-0003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/107
dc.description.abstract At present a significant number of power interruptions take place in the electrical networks, and they are determined by the influence of random factors. Ensuring the continuity of electricity supply to consumers is a very current issue for the National Electric System. In order to increase the reliability of electrical networks it is absolutely necessary to know the factors that cause power interruptions of the installed equipment and their characteristics for planning different land, technical, operational and other service activities. The present paper is focused on the problems concerning the calculation and assessment of reliability indicators of the equipment installed in electrical networks and also on the continuity of electricity supply to consumers, both agricultural and industrial ones. en_US
dc.description.abstract Cercetările au fost efectuate în baza reţelelor electrice de diferite niveluri de tensiuni din Republica Moldova. Obiectul cercetărilor l-au constituit caracteristicile refuzurilor din reţelele examinate, condiţionate de diferiţi factori aleatori de influenţă. S-a elaborat schema structurală de calcul şi algoritmul de prognoză a nivelului de fiabilitate, care au dat posibilitatea de a evidenţia factorii de influenţă asupra procesului de furnizare a energiei electrice şi, totodată, au permis sistematizarea operaţiilor consecutiv realizate în procesul de apreciere a fiabilităţii reţelelor electrice. În baza rezultatelor obţinute cu privire la valorile indicatorilor de calitate a funcţionării echipamentelor electrotehnice instalate în reţelele electrice: transformatoare, comutatoare, separatoare, disjunctoare etc). a fost efectuată prognoza fiabilităţii reţelelor cercetate, luând în consideraţie următorii indicatori: durata medie a deconectărilor, frecvenţa medie a deconectărilor, durata medie de restabilire a deconectărilor, timpul mediu total de deconectare. Rezultatele prognozei au marja de eroare de 5% şi utilizarea lor permite o planificare justificată, din punct de vedere tehnic şi economic, a tuturor măsurilor de asigurare a indicatorilor normaţi de fiabilitate a reţelelor electrice cu diferite niveluri de tensiune şi a echipamentelor instalate în aceste reţele.
dc.language.iso Romanian en_US
dc.subject electrotechnical equipment en_US
dc.subject Republic of Moldova en_US
dc.subject power electrics networks en_US
dc.subject reliability indicators en_US
dc.subject echipament electrotehnic en_US
dc.subject reţele electrice en_US
dc.subject indicatori de fiabilitate en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.title Aprecierea calităţii de funcţionare a echipamentelor electrotehnice şi a reţelelor de alimentare cu energie electrică en_US
dc.title.alternative Assessing the operation quality of electritechnical equipment and electric power supply networks en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account