Publicaţii didactice

Publicaţii didactice

 

Recent Submissions

 • Кухарук, Екатерина; Корман, Юлия; Руснак, Вячеслав (Глобальное Водное Партнёрство Центральной и Восточной Европы, Институт Почвоведения, Агрохимии и Защиты Почв «Николае Димо», Государственный Аграрный Университет Молдовы, Общественная Ассоциация «Ecostrategii», 2015)
  Гид является разработкой практических рекомендаций фермерам, студентам, специалистам сельского хозяйства, как можно уменьшить риск деградации почв, как внедрять новые технологии обработки почвы для сохранения почвенной ...
 • Kuharuk, Ecaterina; Corman, Iulia; Popov, Leonid (Parteneriatul Global al Apei pentru Europa Centrală şi de Est (GWP CEE), Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului "Nicolae Dimo", Univ. Agrară de Stat din Moldova, Asociaţia Obştească „Ecostrategii”Bibliogr.: p.47-48 (28tit.)., 2015)
  Ghidul prezintă evaluarea practicilor de management durabil a resurselor de umiditate din sol pe diferite terenurile agricole şi se bazează pe cercetările din domeniu acumulate in Republica Moldova şi în regiunile Europei ...
 • Moroşan, Ion (Univ. Agrară de Stat din Moldova., 2014)
  Manualul cuprinde cunoştinţe din teoria generală a dreptului, statului, şi din alte ştiinţe juridice ramurale în domeniul dreptului şi legislaţiei muncii. Lucrarea este un instrument didactic util pentru ...
 • Moraru, Teodor (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2007)
  Manualul este elaborat conform curriculumului disciplinei „Proiectarea organizării intragospodăreşti a teritoriului” şi este destinat studenţilor specialităţilor „Cadastru şi organizarea teritoriului” şi ...
 • Năstase, Irina; Vasilache, Valentina (Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Catedra Matematică şi Informatică, 2013)
  Lucrarea este elaborată în conformitate cu programa analitică “Matematici superioare I” pentru specialităţile 584.1, 584.2, 583.1 şi este destinată studenţilor de la facultatea “Cadastru şi Drept”, care îşi fac ...
 • Zacon, Eugen (Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Catedra mecanică şi bazele proiectării, 2009)
  Lucrarea de faţă este destinată studenţilor de la specialităţile: 616.1 – Silvicul- tură şi grădini publice, 617.1 – Viticultură şi vinificaţie. Disciplina Mecanică şi rezistenţa materialelor se studiază în ...

View more