The growth indices apple trees in „v” system orchard

Show simple item record

dc.contributor.author Popa, Sergiu
dc.contributor.author Manziuc, Valerii
dc.date.accessioned 2016-03-31T07:11:47Z
dc.date.available 2016-03-31T07:11:47Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation POPA, S., MANZIUC, V. (2008).The growth indices apple trees in „v” system orchard. In: Lucrări şt., USAMV Iaşi. Seria Horticultură, vol. 51, pp. 517-520. ISSN 1454-7376. en_US
dc.identifier.issn 1454-7376
dc.identifier.uri http://www.uaiasi.ro/revista_horti/arhiva.php?an=2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1516
dc.description.abstract The productivity of an orchard depends in part on how well it collects sunlight. One system that achieves the goal of accelerated planting density without inhibiting canopy light penetration is the „V” system. A trial was established in the spring of 2004, one-year-old scab-resistant apple cultivars grafted on dwarfing M.9 rootstock, were planted in the Experimental Station “Criuleni” in central Republic of Moldova. Apple trees of the cultivar Generos and Florina were trained different crown, with trees leaned to 400 from vertical, each in an alternate direction down the row (“V” system). The higher value indices was obtained in the variant were trees was planted two in one place and angle of approximately 400 from vertical. en_US
dc.description.abstract Gradul de captarea a radiaţiei solare are o influenţă majoră la productivitatea plantaţiei pomicole. O structură care ar asigura o accelerare a densităţii pomicole şi nu ar inhiba penetrarea luminii in coronament este structura plantaţiei cu coronamentul în două planuri oblice. Lotul experimental a fost înfiinţat în centrul Republicii Moldova la Staţiunea Didactică Experimentală „Criuleni” în primăvara anului 2004, cu pomi de măr în vârstă de un an, soiurile au o rezistenţă genetică la rapăn şi sunt altoite pe portaltoiul de vigoare slabă M9. Pomii de soiurile Generos şi Florina au fost conduşi după diferite forme de coroană, fiind înclinaţi la 400 faţă de verticală în direcţia intervalelor dintre rânduri formând un gard fructifer în formă de „V”. Cea mai mare valoare a indicatorilor de creştere la o unitate de suprafaţă, a fost obţinută în varianta unde pomii au fost plantaţi doi într-o groapă, unghiul de înclinare al pomilor de la verticală fiind de circa 400.
dc.language.iso en en_US
dc.subject pepinieră pomicolă en_US
dc.subject densitatea plantelor en_US
dc.subject meri en_US
dc.subject intensitate de creştere en_US
dc.subject soiuri en_US
dc.title The growth indices apple trees in „v” system orchard en_US
dc.title.alternative Indicatorii de creştere a pomilor de măr în plantaţia cu coronamentul în două planuri oblice en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account