Indici antimicrobieni ai unor tulpini de micromicete utilizate în tratamentul locii americane

Show simple item record

dc.contributor.author Bugneac, Veronica
dc.date.accessioned 2016-09-08T06:18:00Z
dc.date.available 2016-09-08T06:18:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation BUGNEAC, Veronica (2016). Indici antimicrobieni ai unor tulpini de micromicete utilizate în tratamentul locii americane. In: Ştiinţa agricolă, nr. 1, pp. 97-100. ISSN 1857-0003. en_US
dc.identifier.issn ISSN 1857-0003.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1782
dc.description.abstract În studiul de faţă s-a realizat screeningul a 21 tulpini de micromicete (Penicillium) din Colecţia Naţională de Microorganisme non-patogene de la Institutul de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru a se deterimina acţiunea antimicrobiană a acestora faţă de agentul patogen al locii americane Paenibacillus larvae. Tulpinile testate au fost izolate din probele de sol prelevate din zona centrală a Moldovei. Ca mediu nutritiv pentru izolarea micromicetelor a servit malţ-agarul şi mediul Czapek. Cultivarea micromicetelor s-a efectuat în termostat, la temperatura de 28o C, timp de 14 zile. Din cele 21 de culturi testate, numai 6 tulpini posedă proprietăţi antibacteriene faţă de Paenibacillus larvae, diametrul zonei de inhibiţie a patogenului variind între 10.2 ± 1.1 mm şi 2.5 ± 2.31. Pentru cercetările ulterioare au fost selectate 2 tulpini, care posedă cea mai intensă activitate antimicrobiană. Diametrul zonei de inhibiţie a patogenului Paenibacillus larvae la tratarea cu exometaboliţi ai acestor tulpini constituie 22-23 mm, ceea ce este echivalent cu acţiunea antibioticului neomicina. en_US
dc.description.abstract The aim of our investigations was to make the screening of 21 strains of micromycetes (Penicillium) from the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms of the Institute of Microbiology and Biotechnology of the Academy of Sciences of Moldova, in order to establish their antimicrobial effect on the causal agent of American foul brood Paenibacillus larvae. The tested strains were isolated from soil samples taken from the central region of the Republic of Moldova. Malt agar and Czapek medium served as nutrient mediums for the isolation of micromycetes. Micromycetes cultivation was carried out in the thermostat at the temperature of 28o C for 14 days. Out of the 21 tested cultures, only 6 strains possessed high antibacterial properties against Paenibacillus larvae, the diameter of inhibition zone of the pathogen ranging from 10.2 ± 1.1 mm to 2.5 ± 2.31 mm. Two strains possessing the most intense antimicrobial activity were selected for subsequent investigations. The diameter of the inhibition zone of Paenibacillus larvae when treated with exometabolites of this two strains constituted 22-23 mm, which is equivalent to the effect of neomycin.
dc.language.iso Romanian en_US
dc.subject Penicillium en_US
dc.subject proprietăţi antimicrobiene en_US
dc.subject loca americană en_US
dc.subject Apidae en_US
dc.subject micromicete en_US
dc.subject Penicillium en_US
dc.subject antimicrobial properties en_US
dc.subject paenibacillus larvae en_US
dc.subject honey bees en_US
dc.title Indici antimicrobieni ai unor tulpini de micromicete utilizate în tratamentul locii americane en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account