Facultatea Agronomie

Facultatea Agronomie

Recent Submissions

 • Bleandur, Olga; Şumilo, Pavel; Colpascicova, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: agricultura, investigaţii genetico-ameliorative, fitotehnie. Esenţa invenţiei: mutanţii de porumb cu o capacitate sporită de asimilare a microelementelor se obţin prin tratament seminţelor uscate la aer ...
 • Bleandur, Olga; Şceglov, Alexei; Drozdov, Veaceslav; Ştirbu, Maria; Macsim, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la agricultură, în particular la ameliorarea culturilor agricole, şi se poate folosi în procesele de ameliorare şi în genetică. Scopul invenţiei constă în majorarea randamentului formelor de porumb cu ...
 • Prisacar, Alexandru; Bleandur, Olga; Cerepnev, Arcadii; Cucin, Lev; Rebrova, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: biotehnologie, agricultură, investigaţii genetico-ameliorative. Esenţa invenţiei: capacitatea de fecundare a polenului se sporeşte acţionând asupra lui cu o radiaţie electromagnetică cu lungimea de undă ...
 • Caisîn, Februarii; Bleandur, Olga; Zaiţeva, Iulia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: agricultură, fitotehnie, procedee de ameliorare a plantelor. Esenţa invenţiei: seminţele iniţiale ale plantelor analizate se tratează cu o doză de 1,5-20,0 Ci de radiaţie gama. Seminţele tratate se ...
 • Drozdov, Veaceslav; Bleandur, Olga; Popescu, Olga (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la agricultură şi poate fi folosită la staţiunile experimentale de ameliorare a plantelor şi alte instituţii cu profil biologic pentru aprecierea în condiţii de laborator a materialului iniţial în toate ...
 • Chivriga, Tatiana; Bleandur, Olga; Chivriga, Viorel; Drozdov, Veaceslav; Macarenco, Boris; Cerepnev, Arcadii; Vatamaniuc, Galina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Folosirea: agricultura, în particular procedeu de selecţie a plantelor. Esenţa invenţiei: asupra seminţelor uscate la aer se acţionează cu un câmp de frecvenţă ultraînaltă cu lungimea de undă 5,6 mm, densitatea fluxului ...
 • Braziţchi, Anatol; Bleandur, Olga; Sceglova, Larisa; Vatamaniuc, Gheorghe; Ababii, Ion (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul de folosire: agricultura. Esenţa invenţiei: în faza de apariţie a paniculului se face evidenţa paniculelor atacate de tăciunele prăfos şi se calculează procentul de afectare. Pe baza datelor obţinute se determină ...
 • Bleandur, Olga; Sceglov, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: invenţia se referă la agricultură, în special la ameliorarea culturilor agricole, şi se poate folosi în procesul de ameliorare şi în genetică, cât şi în producţia agricolă. Esenţa invenţiei: în calitate ...
 • Chivriga, Viorel; Bleandur, Olga; Vatamaniuc, Galina; Botnariuc, Victor (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: invenţia se referă la agricultură şi se poate folosi în producerea seminţelor şi în lucrările de ameliorare a plantelor şi în genetică. Esenţa invenţiei: reducerea perioadei de vegetaţie a plantelor se ...
 • Nicolaescu, Ana (2012)
  Prezentul studiu este realizat în baza datelor multianuale (2006-2011) a cinci fabrici de procesare a strugurilor din raionul Străşeni şi abordează principale direcţii de menţinere a echilibrului financiar şi punerea în ...
 • Cojocaru, Olesea (2016)
  The fertile soil is limited and irreplaceable resource. Nevertheless, every year, 12 million hectares of lands are lost because of the erosion processes. In the Republic of Moldova, soil degradation processes are conditioned ...
 • Croitoru, Nichita (2007)
  The wheat crop is attacked by different kinds of pests, which population often exceeds the economical level of damage. For the wheat saps control in 2006 on the fields of the training farm “Petricani” of the SAUM, ...
 • Bucur, Gheorghe (2007)
  The study of production techniques in ecological agriculture should become an objective well defined now an in the future. The soil fertility in not polluted crop rotation could be conserve through a positive ...
 • Andriuca, Valentina (2007)
  This work is dedicated to the study of ecopedological indexes of protected natural areas - soil resources reservations from the Northern Moldovian Plateau(Trebisauti, Briceni). The studies about ...
 • Rurac, Mihai; Bucur, Gheorghe; Gavrilaş, S. (2007)
  Investigated herbicides with active ingredient bentazon have manifested a higher against annual broadleaves weeds from soybean seedlings. Soybean productivity depends on annual grasses which infested soybean and ...
 • Nicolaev, Neonila; Bucur, Gheorghe; Negruţa, Roman (2007)
  Vetch can be used as cover crops in corn seedlings if in is seed hybrids corn with high biological potential productivity and fast initial grow. The method should be associated with integrated pest management ...
 • Bădărău, Sergiu; Bivol, Alexei; Nicolaescu, Olga (2007)
  Creşterea producţiei de rapiţă este posibilă numai prin aplicarea tehno- logiilor intensive, care presupun cultivarea unor soiuri şi hibrizi cu recolte potenţial înalte şi cu rezistenţă majoră la organismele ...
 • Croitoru, Nichita (2007)
  One of the most effective methods of Colorado beetle integral control system is the chemical one. In order to maintain this pest control a large range of preparation are homologated in Republic of ...
 • Bivol, Alexei; Bădărău, Sergiu; Nicolaescu, Olga (2007)
  Creşterea producţiei de cereale este posibilă numai prin aplicarea tehnologiilor intensive, care presupun cultivarea unor soiuri cu recolte potenţial înalte şi cu rezistenţă majoră la organismele ...
 • Iordache, Mădălina; Borza, I.; Andriucă, Valentina; Dubiţ, Daniela (2014)
  The aim of the study was to distinguish the effect of the lignite fly ash on several biological indicators of earthworms Eisenia fetida (Savigny, 1826) like reproduction parameters (prolificacy expressed through the number ...

View more