Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii

Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii

Recent Submissions

 • Naforniţa, Nicolae (2017)
  Incidența bolilor parazitare la ovine în diverse zone geografice ale R. Moldova este influențată de prezența unor factori climaterici de mediu abiotici de natură fizică sau chimică și de prezența: relaţiilor interspecifice ...
 • Caisîn, Larisa; Snitco, Taisia; Vrancean, Vasile (2016)
  The studies were carried out at the State Enterprise for Pig Selection and Hybridization "Moldsungibrid" (Republic of Moldova), from 18.03.2014 till 06.08.2014, using boars of Landrace, Yorkshire, Duroc and Pietrain ...
 • Rotaru, Ilie (2013)
  The paper aimed the formation concerning the improvement of carcasses and pork meat. It includes the results of quality research on meat, carcasses and hybrids obtained by using Pietrain breed (white and white with black ...
 • Bugneac, Veronica (2017)
  Bee colonies are exposed to a wide variety of actions of the agricultural ecosystem and to a multitude of variations of the environment throughout the year. All these factors can affect the bees’ microbial balance. This ...
 • Scripnic, Elena; Scripnic, Iurie; Pop, Cecilia (2017)
  Egg incubation is largely practiced by poultry breeders in household conditions. They use surface incubators which are different from the volume incubators used in the industrial sector. The purpose of this work was a ...
 • Eremia, Nicolae; Scripnic, Elena; Modvala, Susana; Chiriac, Angela (2017)
  The research aim was to study the temperature influence on nectar collection and storage in the hive by working bees during the harvesting. In the carried out research, during the honey harvest from the nectar - poliniferous ...
 • Secrieru, Sergiu (2015)
  The purpose of this paper is to study the effectiveness of using boars and to identify the most productive breed combinations for obtaining hybrids with capabilities of formation of qualitative carcasses and meat. The main ...
 • Scripnic, Elena; Modvala, Susana (2010)
  Among the factors influencing embryonic development results and eggs’ hatching is the process of eggs irrigating during hatching period. Irrigating is used only for waterfowl poultry in artificial incubation of eggs because ...
 • Rotaru, Ana (2016)
  Avicultura la momentul actual este una din cele mai stabile ramuri ale complexului agroalimentar (zootehniei), contribuind esenţial la asigurarea securităţii alimentare a statului, însă varietatea factorilor negativi ce ...
 • Rotaru, Ana (2016)
  Avicultura la momentul actual este una din cele mai stabile ramuri ale complexului agroalimentar (zootehniei), contribuind esenţial la asigurarea securităţii alimentare a statului, însă varietatea factorilor negativi ce ...
 • Caisîn, Larisa; Veancean, Vasile; Eremia, Nicolae; Harea, Vasile; Grosu, Natalia; Bivol, Ludmila; Buşev, Vitalie; Snitco, Taisia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2016)
  Invenţia se referă la zootehnie, şi anume la un procedeu de hrănire a porcinelor. Procedeul, conform invenţiei, prevede furajarea porcinelor în perioada de creştere cu nutreţ combinat ce conţine, în % mas.: porumb  24,65, ...
 • Eremia, Nicolae; Crasocico, Petru; Zagareanu, Andrei; Bahcivanji, Mihail; Caisîn, Larisa; Covalenco, Alexei; Eremia, Nina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2012)
  Invenţia se referă la apicultură, în particular la un procedeu de creştere a albinelor. Procedeul include hrănirea albinelor cu sirop de zahăr de 50%, în care se introduce un aditiv furajer, care include tulpini de lacto- ...
 • Ţurcanu, Ştefan; Gulea, Aurelian; Boronciuc, Gheorghe; Roşca, Nicolae; Balan, Ion; Bârcă, Maria; Didilică, Ina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2013)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la reproducerea animalelor agricole şi poate fi utilizată pentru stimularea spermatogenezei la cocoşi. Conform invenţiei, compusul coordinativ al zincului şi seleniului ...
 • Deseatnic-Ciloci, Alexandra; Tiurina, Janetta; Clapco, Steliana; Caisîn, Larisa; Harea, Vasile; Labliuc, Svetlana; Stratan, Maria; Dvornina, Elena (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2011)
  Invenţia se referă la biotehnologie, în particular la obţinerea unui complex celulazo-amilazic ce poate fi utilizat în zootehnie ca mijloc de sporire a asimilării raţiilor alimentare. Procedeul de obţinere a complexului ...
 • Scripnic, Elena (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2009)
  Invenţia se referă la avicultură, în particular la procedeele de creştere a bobocilor de gâscă. Procedeul de creştere a bobocilor de gâscă include, suplimentar la condiţiile standard de creştere, tratarea bobocilor de gâscă ...
 • Eremia, Nicolae; Crasocico, Petru; Juravleova, Ecaterina; Mihailova, Iulia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2007)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la o metodă de tratament al enteritelor viruso-bacteriene la viţei. Metoda propusă include adăparea viţeilor cu un amestec ce conţine componentele I şi II. Componentul ...
 • Eremia, Nicolae; Crasocico, Petru; Eatusevici, Anton; Glascovici, Aleftina; Carasev, Nicolai; Eremia, Nina; Starciuc, Nicolae (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2006)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi anume la profilaxia maladiilor provocate de protozoare la păsări. Metoda de profilaxie a criptosporidiozei la puii broiler include administrarea la adăparea puilor a hidrolizatului ...
 • Eremia, Nicolae; Starciuc, Nicolae; Dabija, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2006)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, şi anume la metode de imunoprofilaxie a bolilor infecţioase la păsări. Metoda de imunoprofilaxie a bursitei infecţioase aviare, conform invenţiei, include vaccinarea dublă a puilor ...
 • Crasocico, Petru; Eremia, Nicolae; Eatusevici, Anton; Glascovici, Aleftina; Hliustov, Stanislav; Plenina, Ludmila; Carasev, Nicolai; Eremia, Nina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2005)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în particular pentru profilaxia maladiilor protozoare la păsări şi poate fi folosită pentru profilaxia criptosporidiozei la puii broiler. Procedeul solicitat constă în administrarea ...
 • Crasocico, Petru; Eremia, Nicolae; Glascovici, Aleftina; Gluşco, Vasilii; Hliustov, Stanislav; Plenina, Ludmila; Glascovici, Maria; Crasocico, Pavel; Eremia, Nina; Starciuc, Nicolae (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2005)
  Invenţia se referă la agricultură, şi poate fi utilizată la creşterea puilor broiler. Procedeul solicitat constă în adăparea puilor, începând cu prima zi, o dată pe zi, cu apă, conţinând un probiotic pe bază de E. coli şi ...

View more