Lucrări ştiinţifice. Vol. 42(2): Horticultură, viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor

Show simple item record

dc.contributor.author Universitatea Agrară de Stat din Moldova
dc.date.accessioned 2017-05-02T11:46:27Z
dc.date.available 2017-05-02T11:46:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice. 2015. Vol. 42(2): Horticultură, viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor. 484 p. ISBN 978-9975-64-273-6. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-64-273-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2177
dc.description Red. şef Gh. Cimpoieş, Red. şef adj.: N. Starciuc. Gh. Nicolaescu; col. de red.: R. Sestraş, V. Cotea, V. Andrieş, N. Croitoru, Ia. Gumeniuc, S. Popa, L. Vacarciuc. Texte: lb. rom., engl., rusă; Rez. în limba engleză; Bibliogr. la sf. art. Este disponibil şi pe 1 disc optic (CD-ROM): sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, PDF. en_US
dc.description.abstract Volumul include materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 75 de ani de la fondarea Facultăţii de Horticultură a Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi 75 de ani ai învăţământului superior horticol din Republica Moldova. Autorii lucrărilor poartă responsabilitate totală de conţinut şi formă en_US
dc.description.sponsorship Simpozionul a fost susţinut financiar de către AŞM în baza Hotărârii CSŞDT nr. 152 din 25 iunie 2015 şi este înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul 15.220.05.04I en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Protecţia plantelor en_US
dc.subject Viticultură en_US
dc.subject Vinificaţie en_US
dc.subject Combaterea dăunătorilor en_US
dc.subject Boli ale plantelor en_US
dc.subject Dăunători ai plantelor en_US
dc.title Lucrări ştiinţifice. Vol. 42(2): Horticultură, viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account