Influenţa parametrilor densificării asupra calităţii peleţilor produşi din reziduuri agricole

Show simple item record

dc.contributor.author Marian, Grigore
dc.contributor.author Gudîma, Andrei
dc.contributor.author Pavlenco, Andrei
dc.date.accessioned 2017-09-13T11:01:32Z
dc.date.available 2017-09-13T11:01:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation MARIAN, Grigore, GUDÎMA, Andrei, PAVLENCO, Andrei (2017). Influenţa parametrilor densificării asupra calităţii peleţilor produşi din reziduuri agricole. In: Ştiinţa agricolă, nr 1, pp. 82-87. ISSN 1857-0003. en_US
dc.identifier.issn 1857-0003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2197
dc.description.abstract The purpose of the research was to establish the optimum production regimes for pellets derived from crop residues by optimizing the densification regimes. The research was carried out in the Solid Biofuels Laboratory within the State Agrarian University of Moldova, using standard methods for determining the main qualitative characteristics of the studied biomass. Densification was performed for single granules at a press designed and made for this purpose. Experimentally, it has been established that pellet production with particle density greater than 1.0 g/cm 3, which provides a bulk density of pellets greater than 600 kg/m 3, i. e., it meets the requirements of ENPlus3, can be performed at a mold temperature of at least 80°C and the initial moisture content of the biomass should not exceed 12%. If the pelletizing occurs at temperatures above 80°C, the initial moisture content of the biomass may be increased proportionally to the increase of the pelletizing temperature, but not more than 15%. Also, it was determined that the highest calorific value of pellets is obtained when the initial moisture content of the biomass is within the range of 10 ± 2%. en_US
dc.description.abstract Scopul prezentei cercetări este stabilirea regimurilor optime de fabricaţie a peleţilor produşi din reziduuri agricole vegetale prin optimizarea regimurilor de densificare. Cercetările au fost realizate în Laboratorul de Biocombustibili Solizi din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, folosindu-se metode standarde de determinare a principalelor caracteristici calitative ale biomasei studiate. Densificarea s-a realizat pentru granule singulare la o presă proiectată şi confecţionată pentru acest scop. Experimental s-a stabilit că producerea peleţilor cu densitatea particulelor mai mare de 1,0 g/cm 3, ce asigură o densitate în vrac a peleţilor mai mare de 600 kg/m3, adică corespund cerinţelor ENPlus3, poate fi realizată la temperatura matri ţei de cel puţin 80°C, iar umiditatea iniţială a biomasei nu trebuie să depăşească 12%. Dacă peletizarea are loc la temperaturi mai mari de 80°C, umiditatea iniţială a biomasei poate fi mărită proporţional cu mărirea temperaturii peletizării, însă nu mai mult de 15%. De asemenea, s-a constatat că cea mai mare putere calorifică a peleţilor se obţine când umiditatea iniţială a biomasei se află în diapazonul 10±2%.
dc.language.iso romanian en_US
dc.subject fuel pellets en_US
dc.subject densification en_US
dc.subject particle density en_US
dc.subject calorific value en_US
dc.subject moisture content en_US
dc.subject mechanical durability en_US
dc.subject agricultural residues en_US
dc.subject peleţi de foc en_US
dc.subject densificare en_US
dc.subject densitatea particulelor en_US
dc.subject putere calorifică en_US
dc.subject conţinut de umiditate en_US
dc.subject durabilitate mecanică en_US
dc.subject reziduuri agricole en_US
dc.title Influenţa parametrilor densificării asupra calităţii peleţilor produşi din reziduuri agricole en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account