Efectul utilizării metodelor de hibridare în sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine

Show simple item record

dc.contributor.author Rotaru, Ilie
dc.contributor.author Secrieru, Sergiu
dc.contributor.author Găină, Efimia
dc.date.accessioned 2017-09-13T11:09:52Z
dc.date.available 2017-09-13T11:09:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation ROTARU, Ilie, SECRIERU, Serghei, GĂINĂ, Efimia (2017). Efectul utilizării metodelor de hibridare în sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine. In: Ştiinţa agricolă, nr. 1, pp. 88-93. ISSN 1857-0003. en_US
dc.identifier.issn 1857-0003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2198
dc.description.abstract The paper presents the results of studies proving the fact that the problem of competitive meat production is determined by the efficient use of the new parental genotypic combinations depending on the genetic and productive potential of animal breeds. Research results have shown that the hybrids obtained from the combination of Landrace x Hampshire x Pietrain and Large White x Landrace x Pietrain breeds have produced carcasses where the fat layer was by 3.9 and 8.6 mm thinner, the length of hams was by 5,13 and 4,10 cm longer, and the weight of the longissimus dorsi muscle was by 0,94 and 0,76 kg heavier, compared with the Large White purebreds. The performed investigations contribute to the development of the specificity of hybridization and to the increase of the quality meat production with a direct impact on the health and welfare of consumers. en_US
dc.description.abstract În lucrare sunt prezentate rezultate, care confirmă că problema producerii cărnii competitive este predeterminată de utilizarea eficientă a noilor combinări genotipice parentale realizate în funcţie de potenţialul genetic şi productiv al raselor de animale. În urma cercetărilor efectuate s-a constatat, că hibrizii obţinuţi din combinarea raselor Landrace x Hampshire x Pietrain şi Marele Alb x Landrace x Pietrain au produs arcase cu stratul de slănină mai subţire cu 3,9 şi 8,6 mm, lungimea jamboanelor mai mare cu 5,13 şi 4,10 cm, iar greutatea muşchiului lungul dorsal mai mare cu 0,94 şi 0,76 kg, comparativ cu produşii de rasă pură Marele Alb. Investigaţiile efectuate contribuie la dezvoltarea specificului hibridării şi sporirea producţiei de carne de calitate cu impact direct asupra sănătăţii şi bunăstării consumatorului.
dc.language.iso romanian en_US
dc.subject swine en_US
dc.subject hybrids en_US
dc.subject carcasses en_US
dc.subject weight en_US
dc.subject carcass composition en_US
dc.subject suine en_US
dc.subject hibrizi en_US
dc.subject carcase en_US
dc.subject greutate en_US
dc.subject compoziţia carcaselor en_US
dc.title Efectul utilizării metodelor de hibridare în sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account