Recently added

Facultatea Medicină Veterinară: Recent submissions

 • Macari, Vasile; Rudic, Valeriu; Putin, Victor; Macari, Ana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2011)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, şi anume la un procedeu de stimulare a productivităţii puilor broiler. Procedeul include administrarea extractului din biomasa tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 ...
 • Rudic, Valeriu; Macari, Vasile (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2001)
  Invenţia se referă la zootehnie, în special la creşterea porcilor şi poate fi utilizată pentru majorarea productivităţii la scroafele gestante. Esenţa invenţiei constă în aceea că în calitate de biostimulator pentru majorarea ...
 • Rudic, Valeriu; Macari, Vasile; Chiriac, Tatiana; Bejenaru, Marcel (2001)
  Invenţia se referă la zootehnie, în special la cuniculicultură şi poate fi utilizată pentru majorarea productivităţii iepurlor de puf. Procedeul propus de stimulare a productivităţii iepurilor de puf include administrarea ...
 • Donica, Gheorghe (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1999)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi poate fi utilizată în practica chirurgicală. Dispozitivul include un corp 1 cu două manşoane elastice 3 fixate ermetic şi situate sub un unghi de 60° unul faţă de altul, un ...
 • Josan, Nicolae (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1996)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la tratamentul colibacilozei la viţei. Animalelor bolnave li se injectează aminazină intramuscular, calculând 0,6-0,8 ml la 1 kg masă vie o dată în 24 de ore în decurs ...
 • Josan, Nicolae (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la medicina veterinară. Esenţa invenţiei constă în aceea că animalelor bolnave li se injectează intravenos o dată în 24 de ore lactoglobulină, care conţine 10% proteină, după calculul 75-80 ml, timp de ...
 • Rudic, Valeriu; Cobeţ, Valeriu; Popovici, Mihail; Gudumac, Valentin (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la medicină, şi anume la cardiologia experimentală, şi poate fi folosită în calitate de remediu cu activitate antiischemică. Scopul invenţiei constă în mărirea gradului de protecţie a miocardului, care ...
 • Răilean, Nicon; Holban, Dumitru (1995)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi poate fi folosită pentru obţinerea produsului cu acţiune lactogenă pentru profilaxia şi tratamentul animalelor agricole, mai ales a porcinelor. Scopul invenţiei: sporirea ...
 • Răilean, Nicon; Holban, Dumitru (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi se poate folosi pentru obţinerea produsului cu acţiune lactogenă pentru profilaxia şi tratamentul animalelor agricole, mai ales a porcinelor. Scopul invenţiei constă în sporirea ...
 • Răilean, Nicon; Holban, Dumitru (1995)
  Domeniul de aplicare: medicina veterinară, în speţă pentru stimularea activităţii sexuale a femelelor animalelor agricole, mai ales a vacilor şi scroafelor de prăsilă. Esenţa invenţiei: produsul se obţine din cordonul ...
 • Rudic, Valeriu; Cobeţ, Valeriu; Popovici, Mihail; Gudumac, Valentin (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1994)
  Invenţia se referă la medicină, anume la cardiologia experimentală şi poate fi folosită în calitate de remediu, ce stimulează lucrul inimii. Scopul invenţiei constă în ridicarea capacităţii de lucru a inimii obosite, ...
 • Putin, Victor (2010)
  This work presents the results of a scientific research carried out in poultry factory conditions with the purpose of delineating the impact of BioR on the trypsin-antitrypsin system in broiler chicks. ...
 • Macari, Vasile; Putin, Victor; Gavril, Cristina; Macari, Ana; Popesco, A. (2010)
  This study is devoted to the testing of the BioR obtained from the Spirulina platensis algae through modern technologies on broiler chicks in poultry farm conditions. The research involved 5 groups of broiler ...
 • Macari, Vasile; Iacub, Natalia; Maţencu, Dumitru; Macari, Ana; Pavlicenco, Natalia (2010)
  Today the promoters of growth based on antibiotics and growth hormones are not regarded as acceptable products for the maintenance of health, viability, and improvement of production performance of animals and ...
 • Iacub, Natalia (2010)
  The elaboration and testing of a new range of medical products with adaptative, antistress, and biostimulating properties is an actual issue for veterinarian analysts and experts and other. In this respect, ...
 • Starciuc, Nicolae; Osadci, Natalia; Scutaru, Ion; Spătaru, Tudor (2010)
  The article includes the results about case of infectious bronchitis of chickens in private poultry farm on Hînceşti district. The received dates include the epidemiological, clinical morfopatological and serological ...
 • Enciu, Valeriu (2009)
  The investigations were done on the periostal nervous system of the toracic acropodium at bovines, collected in butchery from 8 animals clinically healthy. Through macroscopic, macro-microscopic and microscopic researches ...
 • Starciuc, Nicolae (2008)
  The study was conducted to determine morfopathological characteristic modification in the case of infectious bursal disease include the histological modifications in bursa of Fabricius as a more often affected organ in ...
 • Macari, Vasile; Gudumac, Valentin; Donica, A. (2008)
  This study's purpose is to clear up the influence of the natural remedy BioR of algal origin obtained due to the modern technology from Spirulina platensis on the health and the proteosynthetic function of the young pigs’ ...
 • Starciuc, Nicolae; Scutaru, Ion; Zelenin, S. (2006)
  Menţinerea efectivelor de păsări în stare epizootică satisfăcătoare atât în condiţiile industriale cât şi a sectoarelor particulare se datorează faptului utilizării mijloacelor specifice de profilaxie a bolilor ...

Search DSpace


Browse

My Account