Brevete de invenţii

Brevete de invenţii

 

Recent Submissions

 • Caisîn, Larisa; Veancean, Vasile; Eremia, Nicolae; Harea, Vasile; Grosu, Natalia; Bivol, Ludmila; Buşev, Vitalie; Snitco, Taisia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2016)
  Invenţia se referă la zootehnie, şi anume la un procedeu de hrănire a porcinelor. Procedeul, conform invenţiei, prevede furajarea porcinelor în perioada de creştere cu nutreţ combinat ce conţine, în % mas.: porumb  24,65, ...
 • Eremia, Nicolae; Crasocico, Petru; Zagareanu, Andrei; Bahcivanji, Mihail; Caisîn, Larisa; Covalenco, Alexei; Eremia, Nina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2012)
  Invenţia se referă la apicultură, în particular la un procedeu de creştere a albinelor. Procedeul include hrănirea albinelor cu sirop de zahăr de 50%, în care se introduce un aditiv furajer, care include tulpini de lacto- ...
 • Ţurcanu, Ştefan; Gulea, Aurelian; Boronciuc, Gheorghe; Roşca, Nicolae; Balan, Ion; Bârcă, Maria; Didilică, Ina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2013)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la reproducerea animalelor agricole şi poate fi utilizată pentru stimularea spermatogenezei la cocoşi. Conform invenţiei, compusul coordinativ al zincului şi seleniului ...
 • Deseatnic-Ciloci, Alexandra; Tiurina, Janetta; Clapco, Steliana; Caisîn, Larisa; Harea, Vasile; Labliuc, Svetlana; Stratan, Maria; Dvornina, Elena (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2011)
  Invenţia se referă la biotehnologie, în particular la obţinerea unui complex celulazo-amilazic ce poate fi utilizat în zootehnie ca mijloc de sporire a asimilării raţiilor alimentare. Procedeul de obţinere a complexului ...
 • Scripnic, Elena (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2009)
  Invenţia se referă la avicultură, în particular la procedeele de creştere a bobocilor de gâscă. Procedeul de creştere a bobocilor de gâscă include, suplimentar la condiţiile standard de creştere, tratarea bobocilor de gâscă ...
 • Eremia, Nicolae; Crasocico, Petru; Juravleova, Ecaterina; Mihailova, Iulia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2007)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la o metodă de tratament al enteritelor viruso-bacteriene la viţei. Metoda propusă include adăparea viţeilor cu un amestec ce conţine componentele I şi II. Componentul ...
 • Eremia, Nicolae; Crasocico, Petru; Eatusevici, Anton; Glascovici, Aleftina; Carasev, Nicolai; Eremia, Nina; Starciuc, Nicolae (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2006)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi anume la profilaxia maladiilor provocate de protozoare la păsări. Metoda de profilaxie a criptosporidiozei la puii broiler include administrarea la adăparea puilor a hidrolizatului ...
 • Eremia, Nicolae; Starciuc, Nicolae; Dabija, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2006)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, şi anume la metode de imunoprofilaxie a bolilor infecţioase la păsări. Metoda de imunoprofilaxie a bursitei infecţioase aviare, conform invenţiei, include vaccinarea dublă a puilor ...
 • Crasocico, Petru; Eremia, Nicolae; Eatusevici, Anton; Glascovici, Aleftina; Hliustov, Stanislav; Plenina, Ludmila; Carasev, Nicolai; Eremia, Nina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2005)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în particular pentru profilaxia maladiilor protozoare la păsări şi poate fi folosită pentru profilaxia criptosporidiozei la puii broiler. Procedeul solicitat constă în administrarea ...
 • Crasocico, Petru; Eremia, Nicolae; Glascovici, Aleftina; Gluşco, Vasilii; Hliustov, Stanislav; Plenina, Ludmila; Glascovici, Maria; Crasocico, Pavel; Eremia, Nina; Starciuc, Nicolae (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2005)
  Invenţia se referă la agricultură, şi poate fi utilizată la creşterea puilor broiler. Procedeul solicitat constă în adăparea puilor, începând cu prima zi, o dată pe zi, cu apă, conţinând un probiotic pe bază de E. coli şi ...
 • Eremia, Nicolae; Şumanschii, Andrei; Eremia, Nina; Dabija, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2005)
  Invenţia se referă la agricultură, în particular la creşterea iepurilor de casă. Procedeul de creştere a iepurilor de casă include hrănirea zilnică a lor în prima perioadă de creştere până la vârsta de 45...60 zile şi în ...
 • Eremia, Nicolae; Şumanschii, Andrei; Crasocico, Petru; Eremia, Nina; Dabija, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2005)
  Invenţia se referă la agricultură, în particular la creşterea tineretului taurin şi anume a viţeilor. Procedeul, conform invenţiei, include hrănirea zilnică a viţeilor până la vârsta de 40 de zile cu 5 kg de lapte integral, ...
 • Eremia, Nicolae; Şumanschii, Andrei; Crasocico, Petru; Eremia, Nina; Dabija, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2004)
  Invenţia se referă la agricultură, în particular la creşterea iepurilor de casă. Procedeul de creştere a iepurilor de casă include hrănirea zilnică a iepurilor de casă cu amestec nutritiv conţinând lucernă, ovăz şi orz, ...
 • Eremia, Nicolae; Dabija, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2004)
  Invenţia se referă la apicultură şi poate fi aplicată la obţinerea propolisului. Procedeul, conform invenţiei, include iritarea albinelor cu unguentul Vişnevski, care se amplasează pe scândurelele de podişor ale stupului, ...
 • Rudic, Valeriu; Burţeva, Svetlana; Budanţev, Alexandru; Toderaş, Albina; Rastimeşina, Ina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2003)
  Invenţia se referă la zootehnie, în particular la o metodă de stimulare a creşterii animalelor de blană. Metoda de stimulare a creşterii animalelor de blană include adăugarea în hrana animalelor a lichidului cultural de ...
 • Şumanschii, Andrei; Scripnic, Elena; Bleandur, Olga; Ciubotaru, Leonid (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2003)
  Invenţia se referă la un procedeu de tratare a ouălor de gâscă şi poate fi aplicată în avicultură. Procedeul, conform invenţiei, include tratarea ouălor de gâscă sub acţiunea unui câmp electromagnetic alternativ cu ...
 • Eremia, Nicolae; Crasocico, Petru; Prudnicov, Victor; Mihailova, Angelica (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2002)
  Invenţia se referă la imunologia veterinară, în special la o metodă de stimulare a imunităţii postvaccinale contra ciumei la animalele carnivore. Metoda de stimulare a imunităţii postvaccinale contra ciumei la animalele ...
 • Crasocico, Petru; Eremia, Nicolae; Birman, Boris; Jacov, Mihail; Deagilev, Cuzmin; Gruşin, Vladimir (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2002)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la imunologie. Esenţa metodei de imunizare a păsărilor împotriva infecţiilor virale constă în aceea că păsările se imunizează cu vaccinuri culturale vii din tulpinile ...
 • Eremia, Nicolae; Chiriac, Angela; Caisîn, Larisa; Mardari, Tatiana; Cataraga, Ivan; Sarî, Nelea (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2017)
  Invenţia se referă la apicultură, în particular la un procedeu de creştere a familiilor de albine. Procedeul, conform invenţiei, include hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de zahăr de 50% şi un preparat 0,018 ml/L ...
 • Eremia, Nicolae; Chiriac, Angela; Caisîn, Larisa; Ivanova, Raisa; Maşcenco, Natalia; Cataraga, Ivan; Eremia, Igor (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2017)
  Invenţia se referă la apicultură, în particular la un procedeu de creştere a albinelor. Procedeul, conform invenţiei, include hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de zahăr de 50% şi 30,0...120,0 mg/L de glicozida ...

View more