Brevete de invenţii

Brevete de invenţii

 

Recent Submissions

 • Bleandur, Olga; Şumilo, Pavel; Colpascicova, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: agricultura, investigaţii genetico-ameliorative, fitotehnie. Esenţa invenţiei: mutanţii de porumb cu o capacitate sporită de asimilare a microelementelor se obţin prin tratament seminţelor uscate la aer ...
 • Bleandur, Olga; Şceglov, Alexei; Drozdov, Veaceslav; Ştirbu, Maria; Macsim, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la agricultură, în particular la ameliorarea culturilor agricole, şi se poate folosi în procesele de ameliorare şi în genetică. Scopul invenţiei constă în majorarea randamentului formelor de porumb cu ...
 • Prisacar, Alexandru; Bleandur, Olga; Cerepnev, Arcadii; Cucin, Lev; Rebrova, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: biotehnologie, agricultură, investigaţii genetico-ameliorative. Esenţa invenţiei: capacitatea de fecundare a polenului se sporeşte acţionând asupra lui cu o radiaţie electromagnetică cu lungimea de undă ...
 • Caisîn, Februarii; Bleandur, Olga; Zaiţeva, Iulia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: agricultură, fitotehnie, procedee de ameliorare a plantelor. Esenţa invenţiei: seminţele iniţiale ale plantelor analizate se tratează cu o doză de 1,5-20,0 Ci de radiaţie gama. Seminţele tratate se ...
 • Drozdov, Veaceslav; Bleandur, Olga; Popescu, Olga (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la agricultură şi poate fi folosită la staţiunile experimentale de ameliorare a plantelor şi alte instituţii cu profil biologic pentru aprecierea în condiţii de laborator a materialului iniţial în toate ...
 • Chivriga, Tatiana; Bleandur, Olga; Chivriga, Viorel; Drozdov, Veaceslav; Macarenco, Boris; Cerepnev, Arcadii; Vatamaniuc, Galina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Folosirea: agricultura, în particular procedeu de selecţie a plantelor. Esenţa invenţiei: asupra seminţelor uscate la aer se acţionează cu un câmp de frecvenţă ultraînaltă cu lungimea de undă 5,6 mm, densitatea fluxului ...
 • Braziţchi, Anatol; Bleandur, Olga; Sceglova, Larisa; Vatamaniuc, Gheorghe; Ababii, Ion (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul de folosire: agricultura. Esenţa invenţiei: în faza de apariţie a paniculului se face evidenţa paniculelor atacate de tăciunele prăfos şi se calculează procentul de afectare. Pe baza datelor obţinute se determină ...
 • Bleandur, Olga; Sceglov, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: invenţia se referă la agricultură, în special la ameliorarea culturilor agricole, şi se poate folosi în procesul de ameliorare şi în genetică, cât şi în producţia agricolă. Esenţa invenţiei: în calitate ...
 • Chivriga, Viorel; Bleandur, Olga; Vatamaniuc, Galina; Botnariuc, Victor (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: invenţia se referă la agricultură şi se poate folosi în producerea seminţelor şi în lucrările de ameliorare a plantelor şi în genetică. Esenţa invenţiei: reducerea perioadei de vegetaţie a plantelor se ...

View more