Brevete de invenţii

Brevete de invenţii

 

Recent Submissions

 • Macari, Vasile; Rudic, Valeriu; Putin, Victor; Macari, Ana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2011)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, şi anume la un procedeu de stimulare a productivităţii puilor broiler. Procedeul include administrarea extractului din biomasa tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 ...
 • Rudic, Valeriu; Macari, Vasile (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2001)
  Invenţia se referă la zootehnie, în special la creşterea porcilor şi poate fi utilizată pentru majorarea productivităţii la scroafele gestante. Esenţa invenţiei constă în aceea că în calitate de biostimulator pentru majorarea ...
 • Rudic, Valeriu; Macari, Vasile; Chiriac, Tatiana; Bejenaru, Marcel (2001)
  Invenţia se referă la zootehnie, în special la cuniculicultură şi poate fi utilizată pentru majorarea productivităţii iepurlor de puf. Procedeul propus de stimulare a productivităţii iepurilor de puf include administrarea ...
 • Donica, Gheorghe (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1999)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi poate fi utilizată în practica chirurgicală. Dispozitivul include un corp 1 cu două manşoane elastice 3 fixate ermetic şi situate sub un unghi de 60° unul faţă de altul, un ...
 • Josan, Nicolae (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1996)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la tratamentul colibacilozei la viţei. Animalelor bolnave li se injectează aminazină intramuscular, calculând 0,6-0,8 ml la 1 kg masă vie o dată în 24 de ore în decurs ...
 • Josan, Nicolae (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la medicina veterinară. Esenţa invenţiei constă în aceea că animalelor bolnave li se injectează intravenos o dată în 24 de ore lactoglobulină, care conţine 10% proteină, după calculul 75-80 ml, timp de ...
 • Rudic, Valeriu; Cobeţ, Valeriu; Popovici, Mihail; Gudumac, Valentin (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la medicină, şi anume la cardiologia experimentală, şi poate fi folosită în calitate de remediu cu activitate antiischemică. Scopul invenţiei constă în mărirea gradului de protecţie a miocardului, care ...
 • Răilean, Nicon; Holban, Dumitru (1995)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi poate fi folosită pentru obţinerea produsului cu acţiune lactogenă pentru profilaxia şi tratamentul animalelor agricole, mai ales a porcinelor. Scopul invenţiei: sporirea ...
 • Răilean, Nicon; Holban, Dumitru (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi se poate folosi pentru obţinerea produsului cu acţiune lactogenă pentru profilaxia şi tratamentul animalelor agricole, mai ales a porcinelor. Scopul invenţiei constă în sporirea ...
 • Răilean, Nicon; Holban, Dumitru (1995)
  Domeniul de aplicare: medicina veterinară, în speţă pentru stimularea activităţii sexuale a femelelor animalelor agricole, mai ales a vacilor şi scroafelor de prăsilă. Esenţa invenţiei: produsul se obţine din cordonul ...
 • Rudic, Valeriu; Cobeţ, Valeriu; Popovici, Mihail; Gudumac, Valentin (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1994)
  Invenţia se referă la medicină, anume la cardiologia experimentală şi poate fi folosită în calitate de remediu, ce stimulează lucrul inimii. Scopul invenţiei constă în ridicarea capacităţii de lucru a inimii obosite, ...

View more