Procedeu de selectare a formelor precoce de porumb

Show simple item record

dc.contributor.author Drozdov, Veaceslav
dc.contributor.author Bleandur, Olga
dc.contributor.author Popescu, Olga
dc.date.accessioned 2017-11-17T12:39:54Z
dc.date.available 2017-11-17T12:39:54Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.citation DROZDOV, V., BLEANDUR, Olga, POPESCU, Olga. Procedeu de selectare a formelor precoce de porumb: brevet de invenţie MD 133. Publ.: 1995.01.31. en_US
dc.identifier.uri http://www.db.agepi.md/Inventions/details/94-0183
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2401
dc.description Statutul brevetului: NEVALABIL en_US
dc.description.abstract Invenţia se referă la agricultură şi poate fi folosită la staţiunile experimentale de ameliorare a plantelor şi alte instituţii cu profil biologic pentru aprecierea în condiţii de laborator a materialului iniţial în toate etapele procesului ameliorativ pentru grupele de coacere. Scopul invenţiei constă în sporirea preciziei, simplificarea şi accelerarea procedeului. Se efectuează analiza biochimică în vederea determinării conţinutului de prolină al boabelor, pe baza cantităţii căruia se fac concluzii cu privire la grupul de coacere a plantelor. În calitate de forme precoce se aleg cele cu un conţinut redus de prolină. en_US
dc.description.abstract Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано на селекционных опытных станциях и других учреждениях биологического профиля для оценки в лабораторных условиях исходного материала на всех этапах селекционного процесса по группам спелости. Целью изобретения является повышение точности, упрощение и ускорение способа. Осуществляют биохимический анализ зерна на содержание свободного пролина, по количеству которого судят о группе спелости растений. В качестве раннеспелых отбирают формы с пониженным содержанием пролина. 8 табл.
dc.description.abstract The invention relates to the agriculture and may be used at the selection experimental stations and other biological organization for the evaluation of initial material according to the maturity groups at the laboratory conditions at all selection process stages. Objects: the increasing of accuracy, simplification and acceleration of process. The summary of the invention consists in the carrying out of the biochemical analysis of seeds on the free prolin content in accordance with the quantity of which is drawn a conclusion on the plant maturity groups. As the early ones are selected forms with decreased content of prolin.
dc.language.iso romanian en_US
dc.publisher Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală en_US
dc.subject porumb en_US
dc.subject plante precoce en_US
dc.subject selecţia plantelor en_US
dc.title Procedeu de selectare a formelor precoce de porumb en_US
dc.type brevet de invenţie en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account