Dozator de nutreţuri pulverulente

Show simple item record

dc.contributor.author Mogoreanu, Vasile
dc.contributor.author Creşciuc, Veaceslav
dc.date.accessioned 2017-11-21T07:31:40Z
dc.date.available 2017-11-21T07:31:40Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation MOGOREANU, V., CREŞCIUC, V. Dozator de nutreţuri pulverulente: brevet de invenţie MD 1182. Publ.: 31.03.1999, BOPI nr. 3/99. en_US
dc.identifier.uri http://www.db.agepi.md/Inventions/details/98-0021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2439
dc.description Statutul brevetului: NEVALABIL en_US
dc.description.abstract Invenţia se referă la agricultură, în special la dispozitivele de dozare a nutreţurilor pulverulente la fermele zootehnice. Dozatorul conţine un buncăr cilindric (1) amplasat vertical, cu fund conic (5) şi cu orificiu de descărcare, un capac (4) pe care este amplasat un mecanism de alimentare cu nutreţuri (13) şi un mecanism de acţionare (14) a închizătorului (3). În interiorul buncărului, cu posibilitatea deplasării pe verticală, este instalată o despărţitură conică (2) cu orificiu axial, deasupra căreia, coaxial, este amplasat închizătorul (3) de formă biconică. De partea de jos a închizătorului sunt întărite vertical nişte cremaliere (7) ale unor mecanisme cu clichet, clichetele (8) fiind montate cu arcuire pe fundul conic al buncărului. Rezultatul tehnic constă în majorarea preciziei de porţionare şi în asigurarea scurgerii complete a nutreţurilor din buncăr. en_US
dc.description.abstract Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для дозирования сыпучих кормов на животноводческих фермах. Дозатор содержит вертикально расположенный цилиндрический бункер (1) с коническим дном (5) и выгружным отверстием, крышку (4), на которой установлены механизм загрузки кормами (13) и механизм привода (14) затвора (3). Внутри бункера, с возможностью вертикального перемещения, установлена коническая перегородка (2) с осевым отверстием, над которой, соосно, расположен затвор (3), выполненный в форме двойного конуса. На нижней части перегородки закреплены вертикально расположенные зубчатые рейки (7) храповых механизмов, подпружиненные собачки (8) которых установлены в коническом дне бункера. Технический результат состоит в повышении точности дозирования и в возможности полного опорожнения бункера.
dc.description.abstract The inventrion relates to the agriculture, particularly, to the devices for metering the pulverulent feeds at stock-rearing farms. The meter comprises a vertically placed cylindrical hopper (1) with a conical bottom (5) and a discharge opening, a cover (4) onto which are installed the feed loading mechanism (13) and the gate (3) driving mechanism (14). Inside the hopper with the vertical displacement possibility is installed a conical partition (2) with an axial opening above which, coaxially, is disposed the gate (3) made in the form of a bicone. On the partition lower part there are fixed the vertically disposed toothed racks (7) of the ratchet-and-pawl gears, the spring-loaded pawls (8) of which are installed into the hopper conical bottom. The technical result consists in increasing the precision of metering and in the possibility of completely dumping the hopper
dc.language.iso romanian en_US
dc.publisher Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală en_US
dc.subject nutreţuri en_US
dc.subject dozator (tehn.) en_US
dc.title Dozator de nutreţuri pulverulente en_US
dc.type brevet de invenţie en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account