Probleme şi soluţii privind dezvoltarea durabilă a sectorului pomicol din Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Dobrovolschi, Ludmila
dc.contributor.author Litvin, Aurelia
dc.date.accessioned 2018-01-11T10:59:02Z
dc.date.available 2018-01-11T10:59:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation DOBROVOLSCHI, L., LITVIN, A. (2017). Probleme şi soluţii privind dezvoltarea durabilă a sectorului pomicol din Republica Moldova. In: Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional: conf. şt.-practică intern., 21-22 sept. 2017, UCCM, Chişinău, vol. I, pp. 205-210. ISBN 978-9975-81-039-5. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-81-039-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2510
dc.description.abstract Republica Moldova este ţara cu condiții climaterice favorabile pentru creșterea fructelor. Această îndeletnicire este și activitatea de bază a majorităţii persoanelor angajate în agricultură și o sursă de venit esențială pentru o bună parte a populației țării. Ramura pomicolă a jucat dintotdeauna un rol important pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar şi a economiei Republicii Moldova, fapt confirmat prin obținerea unor venituri considerabile în totalul veniturilor obținute în agricultură, generarea cererii și stimularea creării valorii adăugate în alte ramuri ale economiei naţionale. În pofida faptului, că reprezintă una din ramurile principale și strategice ale economiei țării, că de-a lungul evoluției timpului au fost întreprinse măsuri în scopul dezvoltării și creșterii competitivității ei, totuși, în prezent există o serie de probleme cu care se confruntă și care împiedică dezvoltarea durabilă a ei. Prin urmare, prezenta lucrare are ca scop realizarea unui studiu privind elucidarea problemelor cu care se confruntă pomicultorii moldoveni în prezent și identificarea soluțiilor necesare pentru depășirea acestora. en_US
dc.language.iso romanian en_US
dc.subject Dezvoltare durabilă en_US
dc.subject Pomicultura en_US
dc.subject Competitivitate en_US
dc.subject Producție pomicolă en_US
dc.title Probleme şi soluţii privind dezvoltarea durabilă a sectorului pomicol din Republica Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account