Promovarea produselor agroalimentare autohtone pe pieţele externe

Show simple item record

dc.contributor.author Sârbu, Olga
dc.contributor.author Zaharco, Silvia
dc.date.accessioned 2018-01-11T11:06:05Z
dc.date.available 2018-01-11T11:06:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation SÂRBU, Olga, ZAHARCO, Silvia (2017). Promovarea produselor agroalimentare autohtone pe pieţele externe. In: Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional: conf. şt.-practică intern., 21-22 sept. 2017, UCCM, Chişinău, vol. I, pp. 65-70. ISBN 978-9975-81-039-5. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-81-039-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2512
dc.description.abstract În acest articol am plecat de la faptul că activitatea economică internațională, respectiv exportul produselor agroalimentare au efecte certe asupra modificării Produsului Intern Brut, cel mai important indicator de rezultate la nivel național. Creşterea şi diversificarea exporturilor sunt acţiunile pe care Republica Moldova trebuie să le urmeze pentru a atinge o îmbunătăţire semnificativă a standardelor de viaţă. În acest articol, am urmărit să evidențiem măsurile și instrumentele de promovare a exportului de produse agroalimentare în Republica Moldova și efectul acestora asupra valorii comerțului internațional. Competitivitatea exporturilor moldovenești este subminată de un șir de factori de ordin intern. În special, se evidențiază decalajul tehnologic, pentru recuperarea căruia sunt necesare investiţii majore. În acest context se desprinde concluzia că creşterea şi diversificarea exporturilor de produse agroalimentare derivă din ameliorarea activităţii investiţionale. Investiţiile au un rol major în extinderea capacităţilor de producţie şi a ofertei de export a ţării. În cazul Republicii Moldova, performanţele în atragerea investiţiilor străine directe sunt mai reduse în comparație cu alte țări din regiune. Nivelul scăzut al investiţiilor străine directe subminează competitivitatea şi dezvoltarea durabilă a ţării. en_US
dc.language.iso romanian en_US
dc.subject Promovare en_US
dc.subject Export en_US
dc.subject Produse agroalimentare en_US
dc.subject Comerţ en_US
dc.subject Investiţii en_US
dc.subject Competitivitate en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.title Promovarea produselor agroalimentare autohtone pe pieţele externe en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account