Utilizarea adsorbenţilor de micotoxine în alimentaţia suinelor supuse îngrăşării

Show simple item record

dc.contributor.author Caisîn, Larisa
dc.contributor.author Bivol, Ludmila
dc.date.accessioned 2020-04-02T10:59:18Z
dc.date.available 2020-04-02T10:59:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation CAISÎN, Larisa, BIVOL, Ludmila. Utilizarea adsorbenţilor de micotoxine în alimentaţia suinelor supuse îngrăşării. In: Lucrări științifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova. 2018, vol. 52(2): Zootehnie şi Biotehnologii agricole, pp. 15-20. ISBN 978-9975-64-302-3. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-64-302-3
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2561
dc.description.abstract Calitatea şi siguranţa produselor de origine animală sunt legate reciproc. Societatea din toată lumea acordă o atenţie deosebită securităţii produselor alimentare. Micotoxicozele sunt o problemă pentru sănătatea omului deşi evaluarea acesteia este departe de a fi rezolvată, ca şi anumite mecanisme de acţiune a multor micotoxine Scopul cercetărilor ştiinţifice a fost de a compara influenţa adsorbenţilor de micotoxine „Primix-Alfasorb” şi „Vitacorm REO-AG”. Cercetările au fost realizate asupra scrofiţelor de reproducere care au fost repartizate conform grupelor analoage a cîte 30 capete în trei loturi LM şi LE1, LE2, unde suplinirea nutreţului combinat cu aditivii furajeri a fost la diferite nivele pentru 16 „Primix-Alfasorb” 0,2,kg/t iar „Vitacorm REO-AG” 2,0kg/t, corespunzător. Din datele obţinute putem face concluzie că adsorbenţii de micotoxine „Primix-Alfasorb” şi „Vitacorm REO-AG” administrat porcinelor au avut un impact pozitiv asupra creşterii scrofiţelor şi anume masa vie la finele experienţei a variat de la 9,50–7,40% iar sporul a fost în limitele 22,48- 42,86% corespuinzător LE1 şi LE2 cu LM. en_US
dc.language.iso rum en_US
dc.subject nutreţ combinat en_US
dc.subject suine en_US
dc.subject toxine en_US
dc.subject adsorbenți en_US
dc.subject îngrășare en_US
dc.subject alimentația animalelor en_US
dc.title Utilizarea adsorbenţilor de micotoxine în alimentaţia suinelor supuse îngrăşării en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account