Инновации как основа конкурентоспособности стран на мировом рынке

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Coreţchi, Boris
dc.date.accessioned 2018-02-13T09:13:36Z
dc.date.available 2018-02-13T09:13:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation COREŢKI, Boris (2017). Инновации как основа конкурентоспособности стран на мировом рынке. In: Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est: Materialele conf. şt.-pract. intern. Chișinău, 3 mai, 2017, pp. 380-392. ISBN: 978-9975-56-444-1 en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-56-444-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2592
dc.description.abstract O economie sustenabilă, bazată pe inovaţii şi competitivitate, construită pe parteneriate productive dintre sfera cercetare-dezvoltare şi mediul de afaceri - aceasta este viziunea pentru avansarea Republicii Moldova pe calea „Inovaţii pentru competitivitate", orientată pentru 2020. Inovaţia e văzută drept o resursă inepuizabilă prin care ţara îşi va spori, până în 2020, competitivitatea la nivel regional. Proiectul Strategiei Inovaţionale vine să realizeze prioritatea privind dezvoltarea economiei inovaţionale. Scopul Strategiei este de a asigura un cadru consistent de politici, care vor contribui la sporirea competitivităţii ţării la nivel regional şi la edificarea unei economii bazate pe cunoaştere, prin dezvoltarea capitalului uman, prin consolidarea capacităţilor firmelor moldoveneşti de a absorbi, genera şi difuza inovaţii, şi prin interconectarea mai strânsă a acestora cu centrele de cercetare. Având drept ţintă principală întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), Programul cadru pentru competitivitate şi inovaţie (CIP) sprijină activităţile inovatoare (inclusiv eco-inovaţia), oferă un acces mai bun la finanţare şi furnizează servicii de asistenţă pentru afaceri la nivelul regiunilor. Acesta încurajează o mai bună adoptare şi utilizare a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi ajută la dezvoltarea societăţii informaţionale. Scopul сercetării constă în ghidarea economiei Republicii Moldova până în 2020 pentru ieşirea din criză, şi de transformare a ţării într-o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. en_US
dc.description.abstract A vision for the advancement of the Republic of Moldova on the "Innovation for Competitiveness" path, oriented towards 2020 represents sustainable economy based on innovation and competitiveness, built on productive partnerships in the R & D and business environment. Innovation is seen as an inexhaustible resource 380 through which will increase competitiveness at regional level by 2020. The innovation strategy project aims to achieve the priority for the development of the innovation economy. The aim of the strategy is to ensure a consistent framework of policies that will contribute to increase the country's competitiveness at regional level and build a knowledge-based economy, developing human capital, strengthening the capacities of Moldovan companies to absorb, generate and disseminate innovations, and their closer interconnection with research centers. The competitiveness and innovation framework program (CIP) is focused on small and mediumsized enterprises (SMEs) and supports innovative activities (including ecoinnovation), provides better access to finance and provides business support services at regional level. It encourages better adoption and use of information and communication technologies (ICT) and helps to develop the information society. The purpose of the study is to guide the Republic of Moldova's economy to exit the crisis in the decade till 2020 and to transform the country into a smart, sustainable and inclusive economy characterized by high levels of employment, productivity and social cohesion.
dc.language.iso russian en_US
dc.subject inivaţii en_US
dc.subject strategie en_US
dc.subject competitivitate en_US
dc.subject piaţă en_US
dc.subject promovare en_US
dc.subject innovation en_US
dc.subject strategy en_US
dc.subject competitiveness en_US
dc.subject market en_US
dc.title Инновации как основа конкурентоспособности стран на мировом рынке en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account