Argumentarea mărimii creditului prin optimizarea programului de producție a societăților cu răspundere limitată

Show simple item record

dc.contributor.author Mocanu, Natalia
dc.contributor.author Ignat, Vitalie
dc.contributor.author Bujor, Tatiana
dc.date.accessioned 2020-04-06T06:13:37Z
dc.date.available 2020-04-06T06:13:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation MOCANU, Natalia, IGNAT, Vitalie, BUJOR, Tatiana. Argumentarea mărimii creditului prin optimizarea programului de producție a societăților cu răspundere limitată. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 2, pp. 12-17. ISSN 1857-3630. en_US
dc.identifier.issn 1857-3630
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2604
dc.description.abstract Actualitatea cercetării constă în faptul că funcționarea sistemului creditar în agricultura Republicii Moldova, ca țară agrară, este foarte necesară, luând în considerație că și procentul dobânzii bancare trebuie să fie accesibil societăților cu răspundere limitată, unde rentabilitatea producției nu este atât de înaltă. De aceea, scopul urmărit în acest articol este de a determina mărimea activelor circulante, care permite de a argumenta necesarul de credit prin optimizarea programului de producție în societățile cu răspundere limitată. Problema argumentării mărimii creditului societății cu răspundere limitată prin optimizarea programului de producție a fost realizată în baza utilizării metodei modelării economico-matematice, alcătuind modelul respectiv, în care, de rând cu determinarea valorii activelor circulante într-un calcul unic, se ia în considerație multitudinea de factori ce influențează asupra structurii de producție a entităților agricole. În rezultatul cercetărilor efectuate s-a stabilit că programul optim de producție al S.R.L. „Bardar-Agro”, realizat cu resursele disponibile, cu activele circulante în sumă de 3468 mii lei și cu un credit adițional de 669,7 mii lei (în afară de acel credit luat în anul 2012 pe cinci ani în sumă de 1326 mii lei, adică cu câte aproximativ 265 mii lei anual), îi va permite entității să obțină o eficiență economică mai sporită en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject credit agricol en_US
dc.subject modele matematice en_US
dc.subject active circulante en_US
dc.subject structura producției en_US
dc.subject agricultural credit en_US
dc.subject current assets en_US
dc.subject structure of production en_US
dc.subject mathematical methods en_US
dc.title Argumentarea mărimii creditului prin optimizarea programului de producție a societăților cu răspundere limitată en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account