Tehnologia de obţinere a peleţilor enplus din reziduuri agricole în condiţiile Republicii Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Gudîma, Andrei
dc.date.accessioned 2018-06-08T10:32:03Z
dc.date.available 2018-06-08T10:32:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation GUDÎMA, Andrei. Tehnologia de obţinere a peleţilor enplus din reziduuri agricole în condiţiile Republicii Moldova: 255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole: autoref. tz. doct. în tehnică. Chişinău, 2018. 27 p. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2703
dc.description.abstract Scopul lucrării este îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie. Obiectivele lucrării: identificarea stadiului anual referitor la asigurarea calității biocombustibililor solizi în formă de peleți în acord cu bunelor practice promovate în UE și corelate cu cele existente la noi în țară; elaborarea recomandărilor pentru alegerea itinerarul tehnologic și dezvoltarea unui model matematic referitor la stabilirea condițiilor optime ale procesului pre-tratare a materiei prime și de stabilire a constituției amestecurilor de biomasă care vor asigura producerea peleților de foc din materie autohtonă cu caracteristici calitative conforme cerințelor normelor ENPlus 3. Noutatea și originalitatea științifică constă în analiză critică detaliată a stadiului actual cu privire la asigurarea calității peleților de foc produși din reziduuri agricole; cercetarea oportunității obținerii combustibililor solizi de calitate ENplus în condițiile Republicii Moldova din materie primă autohtonă; folosirea pre-tratării termochimice a biomasei lignocelulozice folosite la producerea peleților de foc și stabilirea constituției optime a materiei prime folosite la producerea peleților de foc. en_US
dc.language.iso romanian en_US
dc.subject Biocombustibili solizi en_US
dc.subject Densificare en_US
dc.subject Peleți en_US
dc.subject Reziduuri agricole en_US
dc.subject Tehnologii en_US
dc.subject Torefiere en_US
dc.subject Solid Biofuels en_US
dc.subject Densification en_US
dc.subject Pellets en_US
dc.subject Agricultural waste en_US
dc.subject Technology en_US
dc.subject Torrefaction en_US
dc.title Tehnologia de obţinere a peleţilor enplus din reziduuri agricole în condiţiile Republicii Moldova en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account