Sporirea cantităţii şi calităţii producţiei de mere prin aplicarea fertilizării şi normării încărcăturii cu rod

Show simple item record

dc.contributor.author Vămăşescu, Sergiu
dc.date.accessioned 2018-06-20T06:21:00Z
dc.date.available 2018-06-20T06:21:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation VĂMĂŞESCU, Sergiu (2018). Sporirea cantităţii şi calităţii producţiei de mere prin aplicarea fertilizării şi normării încărcăturii cu rod: spec. 411.06 – Pomicultură: autoref. tz doct. în şt. agricole. Chişinău, 2018. 29 p. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2707
dc.description.abstract Scopul lucrării constă în sporirea cantităţii şi calităţii merelor prin aplicarea fertilizării foliare şi normării încărcăturii cu rod la soiurile Golden Delicious, Idared şi Florina altoite pe portaltoiul M26. Obiectivele cercetării: identificarea indicilor de bază ai creşterii, productivităţii fotosintetice şi fructificării; stabilirea concentraţiei şi momentului optim de aplicare a fertilizanţilor foliari; stabilirea încărcăturii cu rod în funcţie de metoda de rărire a fructelor şi termenul de efectuare a tratamentelor; determinarea influenţei fertilizării foliare şi a normării încărcăturii cu rod asupra productivităţii şi calităţii fructelor; estimarea economică a producţiei de mere în funcţie de soi, sistemul de fertilizare foliară şi încărcătura cu rod. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în analiza dinamică a creşterii şi fructificării soiurilor de măr Golden Delicious, Idared şi Florina altoite pe portaltoiul M26, în funcţie de aplicarea fertilizării foliare şi normării încărcăturii cu rod; argumentarea necesităţii utilizării integrate a îngrăşămintelor minerale şi a normării încărcăturii cu rod pe fenofaze fenologice, cu scopul majorării producţiei de fructe şi îmbunătăţirii calităţii merelor; aplicarea fertilizării foliare [Uree 46% N s.a., (NH2)2CO; Poly- Feed (NPK 19:19:19 + Mn, Cu, Zn, Fe, Mo, Mg); Clorura de calciu, (CaCl2)] integrate cu rărirea fructelor [Bioprzerzedzacz 060 SL (ANA 10g/l + BA 50 g/l)] prin argumentare ştiinţifică de sporire a eficienţei economice a producerii merelor. en_US
dc.language.iso romanian en_US
dc.subject soiuri en_US
dc.subject fertilizare foliară en_US
dc.subject normare en_US
dc.subject încărcătură de rod en_US
dc.subject recoltă en_US
dc.subject calitatea fructelor en_US
dc.subject meri en_US
dc.title Sporirea cantităţii şi calităţii producţiei de mere prin aplicarea fertilizării şi normării încărcăturii cu rod en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account