Perfecţionarea tehnologiei stupăritului Pastoral

Show simple item record

dc.contributor.author Modvala, Susana
dc.date.accessioned 2018-07-12T07:15:19Z
dc.date.available 2018-07-12T07:15:19Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation MODVALA, Susana (2018). Perfecţionarea tehnologiei stupăritului Pastoral: tz. doct. în şt. agr.: 421.03 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere. Chişinău. 168 p. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2708
dc.description cond. şt. Nicolae, Eremia dr. hab. prof. univ.
dc.description.abstract Apicultura, ca ramură a zootehniei, studiază biologia şi tehnologia creşterii şi exploatării albinelor în scopul obţinerii produselor apicole şi polenizării plantelor entomofile. În definirea rolului economic al creşterii albinelor trebuie de menționat faptul că nectarul şi polenul florilor reprezintă resurse naturale foarte importante, care, fără prezenţa albinelor, se pierd și nu există altă posibilitate de preluare a acestora. Totodată, trebuie adăugată valoarea produselor apicole pentru hrana şi sănătatea omului, precum şi contribuţia albinelor la creşterea producţiilor agricole prin intermediul polenizării. Mierea de albine reprezintă un aliment excelent cu mare valoare nutritivă, biologică şi energetică, uşor asimilabil, cu reale proprietăţi biostimulatoare datorită conţinutului în substanţe biostatice naturale, fermenţi, vitamine şi elemente minerale. Extrem de apreciate sunt și celelalte produse apicole, precum: ceara, polenul, păstura, propolisul, lăptişorul de matcă, apilarnilul şi veninul de albine, grație proprietăților terapeutice şi biostimulatoare. Contribuţia albinelor la creşterea producţiilor de fructe, seminţe şi legume este excepţională datorită polenizării plantelor entomofile. Valoarea sporurilor de recoltă, ca urmare a polenizării plantelor cu ajutorul albinelor, depășește valoarea produselor apicole obţinute de 10-15 ori. Din punct de vedere ecologic, albinele sunt considerate resurse biologice de importanţă vitală. Ca urmare a polenizării, albinele deţin un rol esenţial în supravieţuirea a numeroaselor specii vegetale de pe suprafaţa Pământului. Polenizarea a circa 20 mii de specii de plante depinde de albine, iar dispariţia acestora din ecosistem, fără polenizare cu ajutorul albinelor, ar constitui o pierdere enormă pentru mediul ambiant. Din aceste motive, albina este considerată a fi unul din cei mai importanţi senzori ai poluării mediului, fiind situată pe locul al IV-lea în clasificarea realizată de organele specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin care omul este avertizat în vederea luării unor măsuri pentru evitarea degradării naturii. În multe localităţi ale Republicii Moldova nu este utilizat potenţialul nectaro-polenifer al culturilor din flora spontană, iar în unele raioane cu agricultură intensivă există un deficit critic de albine polenizatoare. Acest lucru necesită îmbunătăţirea reproducerii resurselor biologice şi perfecţionarea tehnologiei stupăritului pastoral. Rezolvarea acestor probleme necesită efectuarea cercetărilor privind perfecţionarea tehnologiei stupăritului pastoral, ceea ce prezintă interes teoretic şi practic, care formează actualitatea problemei. en_US
dc.description.abstract The objectives of the work are the study of number dynamics and productivity of bee families; assessing the dynamics of nectar and pollen plants areas, the determination of biological potential and of honey reserve in Moldova; assessing the influence of climatic conditions on the daily growth of bee families, assessing the effectiveness of the influence of nutritional additives on hibernation, early development and productivity of bee families; the determination of the correlation between morphological productive indexes of bee families; making recommendations on pastoral beekeeping technology.
dc.language.iso romanian en_US
dc.language.iso en
dc.language.iso rus
dc.publisher Universitatea Agrară de Stat din Moldova
dc.subject familii de albine en_US
dc.subject miere en_US
dc.subject plante nectaro-polenifere en_US
dc.subject indici morfoproductivi en_US
dc.subject aditiv nutriţional en_US
dc.subject tehnologii en_US
dc.subject stupărit pastoral en_US
dc.title Perfecţionarea tehnologiei stupăritului Pastoral en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account