Riscurile naturale şi de ordin antropogen privind securitatea alimentară a ţării

Show simple item record

dc.contributor.author Bajura, Tudor
dc.contributor.author Mocanu, Natalia
dc.date.accessioned 2020-04-10T12:23:25Z
dc.date.available 2020-04-10T12:23:25Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation BAJURA, Tudor, MOCANU, Natalia. Riscurile naturale şi de ordin antropogen privind securitatea alimentară a ţării. In: Buletinul Ştiinţific al Univ. de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul. Ştiinţe Economice. 2010, nr. 1(3), pp. 25-42. ISSN 1857-2723. en_US
dc.identifier.issn 1857-2723
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2734
dc.description.abstract Asigurarea securităţii alimentare a ţării, fie şi în condiţiile globalizării activităţii economice, constituie una din priorităţile indiscutabile ale administraţiei publice de toate niveluri ierarhice. Cu toate că Republica Moldova în plan mondial este recunoscută ca un stat cu capacităţi considerabile de autoaprovizionare situaţia din ultimii ani pe piaţa produselor agro-alimentare stârneşte unele semne de îngrijorare în privinţa securităţii alimentare rezultatul analizei efectuate sunt constatate unele modificări negative în corelaţia de importexport a produselor alimentare, precum şi înaintate propuneri în ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei pe piaţa produselor agro-alimentare. Ensuring food security of the country, even in condition of globalization of economics activity, is one of the main areas of activity of national governments and local administrations of all hierarchical levels. Although, Moldova is appreciated in the world as a country with unquestionable capacity to selfensuring with agricultural products, the situation on this segment of national security of the state in last years raises more serious concerns. In the analysis performed are reasoned proposals on maintaining a balance between production (internal) and consumption of agricultural food. en_US
dc.description.abstract Ensuring food security of the country, even in condition of globalization of economics activity, is one of the main areas of activity of national governments and local administrations of all hierarchical levels. Although, Moldova is appreciated in the world as a country with unquestionable capacity to selfensuring with agricultural products, the situation on this segment of national security of the state in last years raises more serious concerns. In the analysis performed are reasoned proposals on maintaining a balance between production (internal) and consumption of agricultural food.
dc.language.iso rum en_US
dc.subject venituri en_US
dc.subject datorii en_US
dc.subject investiţii en_US
dc.subject salarii en_US
dc.subject inocuitatea alimentelor en_US
dc.subject riscuri en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.subject produse agroalimentare en_US
dc.subject asigurări en_US
dc.title Riscurile naturale şi de ordin antropogen privind securitatea alimentară a ţării en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account