Impactul produsului BioR, utilizat într-un studiu de implementare asupra parametrilor hematologici şi producţiei de ouă la prepeliţele plasate la recondiţionare

Show simple item record

dc.contributor.author Macari, Vasile
dc.contributor.author Rotaru, Ana
dc.contributor.author Pavlicenco, Natalia
dc.contributor.author Putin, Victor
dc.contributor.author Fîrfa, Mihail
dc.contributor.author Rotari, Liliana
dc.contributor.author Triboi, Gheorghe
dc.date.accessioned 2020-04-13T06:47:26Z
dc.date.available 2020-04-13T06:47:26Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation MACARI, Vasile, ROTARU, Ana, PAVLICENCO, Natalia et al. Impactul produsului BioR, utilizat într-un studiu de implementare asupra parametrilor hematologici şi producţiei de ouă la prepeliţele plasate la recondiţionare. In: Integrare prin cercetare și inovare. Științe ale naturii și exacte: conf. şt. naţ. cu participare intern., 7-8 noiem. 2019. Chișinău, pp. 101-105. ISBN 978-9975-149-46-4. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-149-46-4
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2751
dc.description.abstract Produsul BioR obținut prin tehnologii moderne din cyanobacteria Spirulina platensis prezintă interes atît în aspect farmaco-dinamic, cât și ca obiect de cercetare a mecanismelor de influență asupra proceselor fiziologo-metabolice și bioproductive la animale, în special la păsări. De asemenea, remedial nominalizat este valorificat în mai multe domenii ale medicinii moderne. Unii autori menționează că studiile și practicile în domeniul zooveterinar și biologic relevă faptul că păsările, inclusive prepelițele, sunt sensibile la condițiile de creștere și de exploatare, în special, în cazul creșterii intensive. Investigarea unui produs medicamentos este complex și prevede mai multe etape consecutive de cercetări, dintre care, cea mai importantă este ceea de implementare a rezultatelor științifice în producție. en_US
dc.language.iso rom en_US
dc.subject ameliorarea animalelor en_US
dc.subject BioR en_US
dc.subject ouă de prepeliță en_US
dc.subject recondiţionare en_US
dc.subject substanțe biologic active en_US
dc.subject animal breeding en_US
dc.subject quails en_US
dc.subject reconditioning en_US
dc.title Impactul produsului BioR, utilizat într-un studiu de implementare asupra parametrilor hematologici şi producţiei de ouă la prepeliţele plasate la recondiţionare en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account