The competitiveness of the agrifood sector from the Republic of Moldova in the field of alimentary products of plant and animal origin

Show simple item record

dc.contributor.author Şcerbacov, Elena
dc.date.accessioned 2019-01-30T10:50:35Z
dc.date.available 2019-01-30T10:50:35Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation SCERBACOV, Elena (2017). The competitiveness of the agrifood sector from the Republic of Moldova in the field of alimentary products of plant and animal origin. In: Economie şi sociologie, nr. 1-2, pp. 117-123. ISSN 1857-4130. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2804
dc.description.abstract Competitiveness is a category that expresses the economic, technical, scientific, production, managerial, organizational, marketing, etc. possibilities of an enterprise, branch, country's economy, which is focused on goods and services, both on the domestic markets and on external ones. This work aims to analyze the competitiveness of the agrifood sector of the Republic of Moldova through the prism of trade with food products of vegetable and animal origin. In the investigation process there were used methods of analysis, synthesis and comparison, and the informational base constituted recent works from the field as well as statistical reports of the NBS. The obtained results show that the fruits and nuts, cereals, oilseeds and oleaginous fruits predominate in Moldovan export of food products of vegetable origin. The reduction in the import of the food products of animal origin during the analyzed period is explained by the fact that the livestock sector has suffered from droughts from the recent years and many farmers have had to sacrifice a part of cattle and poultry livestock. Competitivitatea este o categorie care exprimă posibilitățile economice, tehnico-științifice, de producție, manageriale, organizatorice, de marketing etc. ale unei întreprinderi, ramuri, economii a țării, care se concretizează în mărfuri și servicii, atât pe piețele interne, cât și pe cele externe. Studiul are drept scop analiza competitivitătii sectorului agroalimentar al Republicii Moldova prin prisma comerțului cu produse alimentare de origine vegetală și animalieră. În procesul investigației au fost utilizate metodele analizei, sintezei și comparației, iar baza informațională a constituit-o lucrările recente din domeniu, precum și rapoartele statistice ale BNS. Rezultatele obținute arată că în exportul Republicii Moldova de produse alimentare de origine vegetală predomină fructele și nucile, cerealele, semințele și fructele oleaginoase. Reducerea importului de produse alimentare de origine animală în perioada analizată se explică prin faptul că sectorul zootehnic a suferit de pe urma secetelor din ultimii ani și mulți fermieri au fost nevoiți să sacrifice o parte din șeptelul de animale și păsări. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject Competitiveness en_US
dc.subject Trade en_US
dc.subject Sector agroalimentar en_US
dc.subject Agrifood sector en_US
dc.subject Export en_US
dc.subject Import en_US
dc.subject Alimentary products en_US
dc.subject Produse alimentare en_US
dc.subject Competitivitate en_US
dc.subject Comert en_US
dc.title The competitiveness of the agrifood sector from the Republic of Moldova in the field of alimentary products of plant and animal origin en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account