Analiza nivelului de dezvoltare și creștere economică a sectorului vitivinicol din Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Timofti, Elena
dc.contributor.author Iațișin, Tatiana
dc.contributor.author Cereteu, Roman
dc.date.accessioned 2020-04-14T07:14:58Z
dc.date.available 2020-04-14T07:14:58Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation TIMOFTI, Elena, IAŢIŞIN, Tatiana, CERETEU, Romeo. Analiza nivelului de dezvoltare și creștere economică a sectorului vitivinicol din Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială: conf. intern. şt.-practică, ed. a 14-a, 10-11 oct. 2019. Chișinău, vol. I, pp. 252-258. ISBN 978-9975-3305-6-5. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-3305-6-5
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2805
dc.description Affilation: E. Timofti, R. Cereteu, UASM; T. Iatișin, Institutul Naţional de Cercetări Economice en_US
dc.description.abstract În prezenta lucrare autorii au dezvăluit conceptul de dezvoltare și creștere economică care caracterizează efectele economice la nivelul sectorului vitivinicol ca urmare a modernizării și transformării calitative în timp sub influența unui ansamblu de factori. Autorii au determinat și analizat în dinamică 2010- 2018 tendința indicatorilor de apreciere a dezvoltării și creșterii economice a sectorului vitivinicol ca: ponderea plantațiilor viticole pe rod în total plantații, cantitatea de struguri de pe plantațiile pe rod, productivitatea plantațiilor viticole pe rod, volumul strugurilor pentru masă și exportul acestora. Pe ultimii ani sa analizat exportul de vinuri din struguri precum și veniturile din export. Cu toate că sunt înregistrate tendințe pozitive modeste în domeniul producerii și exportului produselor, sectorul vitivinicol întâmpină o serie de probleme care necesită: abordarea, rezolvarea, conformarea la standardele UE și alte standarde internaționale. În procesul cercetării au fost aplicate mai multe metode de cercetare: metoda de observare, comparare, metoda de tabelă și prezentarea grafică a datelor, metoda seriei cronologice etc en_US
dc.description.abstract In this paper, the authors showcase and talk about the development and economic growth that now characterize the wine sector, following its modernization and transformation in time. The authors have determined and analyzed such improvement and economic growth indaticators of the wine sector for the 2010-2018 period as: the percentage of fructiferous vineyard plantations in total plantations, the amount of grapes on the fructiferous plantations, the productivity of these fructiferous vineyard plantations, the harvested amount of table grapes and the rate of their export. Moreover, the export of wines and the obtained revenues for the past years have also been examined. In spite of the observed modest growth tendencies regarding production and export, the wine sector is still facing a series of problems that require an approach and solutions based on EU and other international standards. In the research process a multitude of research methods have been applied, such as: observation, analysis, comparison, employment of tables and graphic representation of data, the method of chronological series etc.
dc.language.iso rom en_US
dc.subject analiza veniturilor en_US
dc.subject creștere economică en_US
dc.subject dezvoltare economică en_US
dc.subject export en_US
dc.subject sector vitivinicol en_US
dc.subject struguri en_US
dc.subject venituri din vânzări en_US
dc.subject economic development en_US
dc.subject economic growth en_US
dc.subject marketing en_US
dc.subject wine sector en_US
dc.title Analiza nivelului de dezvoltare și creștere economică a sectorului vitivinicol din Republica Moldova en_US
dc.title.alternative Analysis of the development and economic growth of the wine sector of Republic of Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account