Ontogeneza şi productivitatea ciupercilor de Shiitake in funcţie de esenţa materialului lemnos

Show simple item record

dc.contributor.author Andrieș, Vladimir
dc.date.accessioned 2020-05-04T07:55:15Z
dc.date.available 2020-05-04T07:55:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation ANDRIEŞ, V. Ontogeneza şi productivitatea ciupercilor de Shiitake in funcţie de esenţa materialului lemnos. In: Lucrări ştiinţifice, Univ. Agrară de Stat din Moldova. 2015, vol. 42(1): Horticultură, viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor, pp. 254-260. ISBN 978-9975-64-272-9. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-64-272-9
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3317
dc.description.abstract Productivitatea ciupercilor de cultură depinde de mai mulţi factori ca metoda de producere, tehnologia aplicată şi în special de componenţa şi calitatea materialului folosit. Obiectivul cercetărilor a fost studierea şi aprecierea influenţei compoziţiei lignocelulozice a materialului lemnos asupra creşterii, dezvoltării, viabilităţii miceliului şi productivităţii ciupercilor de Shiitake (Lentinus edodes). Ca rezultat în lucrare sunt prezentate datele cercetărilor referitor la particularităţile faziale de ontogeneză şi productivitatea ciupercii Shiitake în dependenţă de specia lemnoasă. Mushroom crop productivity depends on several factors such as the method of production, applied technology and in particular the composition and quality of the material used. The objective of the research was the study and appreciation of the influence of the composition of lignocelulozice of timbers on the growth, development, sustainability and productivity of the mycelium of fungi of Shiitake (Lentinus edodes). As a result in the paper are presented data regarding the research of ontogenesis faziale peculiarities and Shiitake mushroom productivity depending on wood species. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject ciuperci comestibile en_US
dc.subject eficienţă biologică en_US
dc.subject miceliu en_US
dc.subject ontogeneză en_US
dc.subject productivitatea culturilor en_US
dc.subject Lentinula edodes en_US
dc.subject mycelium en_US
dc.subject ontogenesis en_US
dc.subject productivity en_US
dc.title Ontogeneza şi productivitatea ciupercilor de Shiitake in funcţie de esenţa materialului lemnos en_US
dc.title.alternative Ontogenesis of shiitake mushrooms and productivity in light of the essence of the timbers en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account