Browsing Publicaţii didactice by Title

Browsing Publicaţii didactice by Title

Sort by: Order: Results:

 • Babuc, Vasile; Peşteanu, Ananie; Gudumac, Eugeniu (2015)
  În lucrarea de faţă sunt generalizate realizările ştinţifice şi practice din domeniul respectiv în Republica Moldova şi alte ţări. Este prezentă informaţia cu referinţă la conducerea şi tăierea pomilor, sistematizată în ...
 • Bădărău, Sergiu; Bivol, Alexei; Nicolaescu, Olga (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2013)
  Practicumul „Fitopatologia agricolă” reprezintă o sinteză a literaturii ştiinţifice de specialitate şi a experienţei acumulate pe parcursul a peste trei decenii de activitate didactică în învăţământul agricol ...
 • Bădărău, Sergiu (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2008)
  Prezenta lucrare este adresată studenţilor care îşi fac studiile la specialitatea Horticultură a UASM şi celor din colegiile de profil, precum şi specialiştilor din reţeaua operativă de protecţie a plantelor, ...
 • Bădărău, Sergiu (Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Catedra Protecţia Plantelor, 2010)
  Lucrarea oferă studenţilor unele aspecte privind impactul economic al bolilor, noţiuni despre bolile plantelor şi agenţii patogeni, etiologia şi clasificarea bolilor, principalele grupe de organisme ...
 • Bădărău, Sergiu (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2012)
  Manualul reprezintă o lucrare integră care include disciplinele Fitopatologie generală şi Fitopatologie agricolă, fiind destinat studenţilor care urmează programul de studii la specialitatea 612.1 - Protecţia ...
 • Nicolaescu, Gheorghe; Apruda, Panfil; Perstniov, Nicolai; Tereşcenco, Alexandru (2008)
  Acest ghid practic este destinat unui cerc larg de viticultori, care doresc să iniţieze sau să continue afaceri cu struguri de masă. Materialul va  de folos în rezolvarea multor chestiuni de importanţă economică, socială ...
 • Babuc, Vasile; Gudumac, Eugeniu; Peşteanu, Ananie; Cumpanici, Andrei (2009)
  Obţinerea unei producţii mari de fructe, de calitate superioară poate fi înfăptuită numai prin utilizarea tehnologiilor moderne aplicate adecvat, în conformitate cu condiţiile naturale, economice, specifice fiecărui ...
 • Peşteanu, Ananie; Long, Marlene; Gudumac, Eugeniu; Long, Lynn E. (2014)
  Lucrarea de faţă scoate în evidenţă particularităţile biologice ale creşterii şi rodirii cireşului, indică principalele soiuri înregistrate în RM şi cerinţele culturii faţă de factorii ecologici.
 • Babuc, Vasile; Peşteanu, Ananie; Gudumac, Eugeniu (2013)
  Lucrarea de faţă scoate în evidenţă caracteristicile principale ale plantațiilor moderne de măr de tip intensiv şi superintensiv, indică la utilizarea materialului săditor cu valori biologice superioare, care în ansamblu ...
 • Babuc, Vasile; Peşteanu, Ananie; Gudumac, Eugeniu; Cumpanici, Andrei (2013)
  Lucrarea în cauză include generalizarea rezultatelor cercetărilor ştiințifce şi a practicii avansate autohtone în cultivarea mărului (”Codru-ST” SRL, ”Alfa-Nistru” SA, ”Mere-Nord-AV” SRL, ”Scutaru Victor” GȚ, ”Agrodenidan” ...
 • Popa, Sergiu; Braghiş, Alexandra; Cumpanici, Andrei (2014)
  Manual constituie un instrument în exploatarea eficientă a livezilor existente, înfiinţarea plantaţiilor de tip nou cu utilizarea soiurilor moderne şi tehnologiilor avansate, care vor asigura intrarea timpurie a pomilor ...
 • Scutaru, Mihail (2010)
  Lucrarea este adresată studenţilor care-şi fac studiile la specialitatea 616.1-Silvicultură şi Grădini Publice pentru a cunoaşte alcătuirea şi locul componentelor staţiunii forestiere în organizarea şi funcţionarea ...
 • Nicolaescu, Gheorghe; Cazac, Fiodor; Cumpanici, Andrei (2015)
  Manualul dezvăluie întrebările ce ţin de înfinţarea plantaţiilor viticole, tehnologia de formare şi îngrijire a viilor tinere şi pe rod, recoltarea, sortarea, ambalarea, păstrarea şi comercializarea recoltei de struguri ...
 • Перстнев, Николай (Государственный Аграрный Университет Молдовы. Кафедра Виноградарства, 2011)
  В учебнике излагаются новые достижения отечественной и зарубежной науки и практики, отражена также специфика отрасли и особенности культуры возделывания винограда в условиях Республики Молдова с учётом рыночной ...
 • Рошка, Виктор (2014)
  Работа представляет собой анализ современных методов выращивания рассады овощей, вносит новую информацию и практические новинки о технологических процессах производства рассады и методов ее высадки.

Search DSpace


Browse

My Account