Publicaţii instituţionale şi de autor (2006‐2011): index bibliographic

Show simple item record

dc.contributor.author Tătărescu, Iulia
dc.date.accessioned 2020-05-24T10:18:31Z
dc.date.available 2020-05-24T10:18:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation TĂTĂRESCU, Iulia, alcăt. Publicaţii instituţionale şi de autor (2006‐2011): index bibliographic. Chișinău: CEP UASM, 2013. 313 p. en_US
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3904
dc.description Resp. de ed. Liudmila Costin; lector Ana Cehirlan. SERIA: „Publicatii ale cadrelor didactice și știinţifi ce ale UASM” en_US
dc.description.abstract Lucrarea de faţă este o continuitate cronologică a bibliografiilor editate anterior de către BRŞA şi include descrieri ale publi‐ caţiilor corpului profesoral‐didactic a tuturor facultăţilor UASM, apărute pe parcursul anilor 2006‐2011. Descrierea bibliografică este efectuată, ca şi în toate lucrările BRŞA, conform standardului interstatal GOST 7.1‐2003 „Bibliografičeskaâ zapis’. Bibliografičeskoe opisanie”. Materialul în lucrare este grupat după facultăţi, fapt care dă lucrării şi o prezentare tematică (agronomie, medicină veterina‐ ră, zootehnie, economie etc.) şi are ca instrument auxiliar un index de nume. Această bibliografie va fi utilă tinerilor cercetători, doctoranzi, masteranzi şi tuturor celor interesaţi de domeniul ag‐ ricol şi a ştiinţelor adiacente în activitatea lor ştiinţifică şi practică. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject bibliografii en_US
dc.subject lucrări științifice en_US
dc.subject cercetări științifice en_US
dc.subject Universitatea Agrară de Stat din Moldova en_US
dc.title Publicaţii instituţionale şi de autor (2006‐2011): index bibliographic en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account