Procedeu de creştere a familiilor de albine: brevet MD nr. 538

Show simple item record

dc.contributor.author Eremia, Nicolae
dc.contributor.author Crasocico, Petru
dc.contributor.author Zagareanu, Andrei
dc.contributor.author Bahcivanji, Mihail
dc.contributor.author Caisîn, Larisa
dc.contributor.author Covalenco, Alexei
dc.contributor.author Eremia, Nina
dc.date.accessioned 2020-05-24T15:31:09Z
dc.date.available 2020-05-24T15:31:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation EREMIA, N., CRASOCICO, P., ZAGAREANU, A., BAHCIVANJI, M., CAISIN, Larisa, COVALENCO, A., EREMIA, Nina. Procedeu de creştere a familiilor de albine: brevet MD nr. 538. Brevet de scurtă durată. Nr. depozit: s 2012 0019. Data depozit: 30.01.2012. Data publ.: 31.08. 2012. In: BOPI , 2012, nr. 8. 6 p. en_US
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3916
dc.description Affiliation: N. Eremia, A. Zagareanu, M. Bahcivanji, Larisa Caisin Larisa, Nina Eremia, MD; P. Crasocico, BY; A. Covalenco, UA. en_US
dc.description.abstract Invenţia se referă la apicultură, în particular la un procedeu de creştere a albinelor. Procedeul include hrănirea albinelor cu sirop de zahăr de 50%, în care se introduce un aditiv furajer, care include tulpini de lacto- şi bifidobacterii in cantitate de 1106 UFC/g, precum şi, în % mas.: lactuloză până la 5, extract de drojdii până la 20, pectină până la 10, in cantitate de 50200 mg/L de sirop. Hrănirea se efectuează din calculul un litru de amestec la o familie de albine, seara, peste fiecare 1012 zile, incepand din primele zile ale lunii aprilie până la începutul culesului principal. Rezultatul invenţiei constă în creşterea puterii familiei de albine, a prolificităţii mătcilor, a numărului de puiet căpăcit şi în sporirea producţiei de miere. The invention relates to beekeeping, in particular to a process for raising bee colonies. The process comprises additional feeding of bees with 50% sugar syrup, in which is introduced a feed supplement, including lactoand bifidobacteria in a quantity of 1•106 CFU/g, and in mass %: lactulose up to 5, yeast extract up to 20, pectin up to 10, in a quantity of 50200 mg/L of syrup. Feeding is carried out at the rate of one liter of mixture to a bee colony in the evening, every 1012 days, starting from the first days of April up to the beginning of the main honey crop. The result of the invention is to increase the strength of bee colonies, prolificacy of bee females, the number of sealed brood and to increase honey productivity. en_US
dc.description.abstract The invention relates to beekeeping, in particular to a process for raising bee colonies. The process comprises additional feeding of bees with 50% sugar syrup, in which is introduced a feed supplement, including lactoand bifidobacteria in a quantity of 1•106 CFU/g, and in mass %: lactulose up to 5, yeast extract up to 20, pectin up to 10, in a quantity of 50200 mg/L of syrup. Feeding is carried out at the rate of one liter of mixture to a bee colony in the evening, every 1012 days, starting from the first days of April up to the beginning of the main honey crop. The result of the invention is to increase the strength of bee colonies, prolificacy of bee females, the number of sealed brood and to increase honey productivity.
dc.language.iso rom en_US
dc.publisher Agenția de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală en_US
dc.subject familii de albine en_US
dc.subject albine melifere en_US
dc.subject sirop en_US
dc.subject aditivi furajeri en_US
dc.title Procedeu de creştere a familiilor de albine: brevet MD nr. 538 en_US
dc.title.alternative Process for raising bee colonies en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account