Nămolul orăşenesc din geotuburi – oportunităţi de valorificare în calitate de fertilizant

Show simple item record

dc.contributor.author Plămădeală, Vasile
dc.contributor.author Rusu, Alexandru
dc.contributor.author Bulat, Ludmila
dc.date.accessioned 2015-05-29T08:59:43Z
dc.date.available 2015-05-29T08:59:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation PLĂMĂDEALĂ, Vasile, RUSU, Alexandru, BULAT, Ludmila (2014). Nămolul orăşenesc din geotuburi – oportunităţi de valorificare în calitate de fertilizant. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 2, pp. 9-14 en_US
dc.identifier.issn 1857 – 0003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41
dc.description.abstract Abstract. This paper describes the advantages of geotube dewatering technology of municipal sewing sludge in comparison with traditional technology on air drying beds. When using geotube technology, dehydration process occurs faster due to reagents that provide clogging sludge. Applying the technology of dehydrating the sludge in geotube leads to reducing: the time required for dehydration from 18 months up to one month; the surface of land required for the dehydration from 6.0 to 1.25 ha, and respectively, for storage, from 27.7 to 3.65 ha. The emission of toxic gases into the atmosphere is reduced from 1.4 to 6.2 times. Compared with the traditional technology of air drying beds, the sludge dehydrated in geotubes contains 2 times more carbon and total nitrogen. Total phosphorus content had a slight tendency to decrease, total potassium concentration increases with 1.76 times. One ton of dried sewage sludge stored in geotube and stocked for one year has the humidity of 65% and contains 151 kg of organic matter, 9.0 kg N, 10 kg P2O5 and 2.9 kg K2O. Heavy metal content is below the maximum limits that are allowed by national regulations from 2008. The application of sewage sludge as a fertilizer provided a specific increase of the total yield over the two years of 100.5 kg cereal units per 1 ton of sewage sludge at the dose of 18 t/ha and 45.5 kg cereal units per 1 ton of sewage sludge at the dose of 36 t/ha. en_US
dc.description.abstract Rezumat. Lucrarea descrie avantajele tehnologiei de deshidratare a nămolului orăşenesc din geotuburi prin comparaţie cu tehnologia tradiţională pe paturi de zvântare. La utilizarea tehnologiei prin geotuburi, procesul de deshidratare se petrece mai rapid datorită reagenţilor care asigură închegarea nămolului. Aplicarea tehnologiei de deshidratare a nămolului prin geotuburi favorizează reducerea timpului necesar deshidratării - de la 18 luni până la o lună, a suprafeţei terenurilor necesare pentru deshidratare – de la 6,0 la 1,25 ha şi, respectiv, a terenurilor pentru depozitare – de la 27,70 la 3,65 ha. Eliminarea gazelor toxice în atmosferă se reduce de 1,4 – 6,2 ori. În comparaţie cu rezultatele obţinute prin tehnologia tradiţională pe paturi de zvântare, nămolul deshidratat în geotuburi conţine de 2 ori mai mult carbon şi azot total. Conţinutul fosforului total are o tendinţă nesemnificativă de micşorare, concentraţia potasiului total se măreşte de 1,8 ori. O tonă de nămol orăşenesc deshidratat în geotuburi şi stocat pentru un an, cu umiditatea de 65%, conţine 151 kg materie organică, 9,0 kg N, 10 kg P2O5 şi 2,9 kg K2O, forme totale. Conţinutul de metale grele se află sub limitele maxime permise de reglementările naţionale din anul 2008. Aplicarea nămolului orăşenesc ca îngrăşământ a asigurat un spor specific de recoltă totală pe parcursul a 2 ani de 100,5 kg unităţi cereale per tonă de nămol la doza de 18 t/ha şi 45,5 kg unităţi cereale per tonă la doza de 36 t/ha.
dc.language.iso Romanian
dc.subject nămol orăşenesc en_US
dc.subject tehnologie de deshidratare en_US
dc.subject geotuburi en_US
dc.subject sol en_US
dc.subject fertilizare en_US
dc.title Nămolul orăşenesc din geotuburi – oportunităţi de valorificare în calitate de fertilizant en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account