Bibliografia selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM. Vol. 2. Fac. Horticultură (anii 1966 - 1995)

Show simple item record

dc.contributor.author Israfilov, Tatiana
dc.contributor.author Boaghe, Liliana
dc.date.accessioned 2020-06-15T07:57:11Z
dc.date.available 2020-06-15T07:57:11Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation ISRAFILOV, Tatiana, BOAGHE, Liliana, alcăt. Bibliografia selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM. Fac. Horticultură: (anii 1966 - 1995). Vol. 2. Chișinău: CEP UASM, 2004. 235 p. ISBN 9975-64-033-8. en_US
dc.identifier.isbn 9975-64-033-8
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4234
dc.description Responsabil de ediţie: Liudmila Costin, director BRŞA; lectura: Vasile Babuc, profesor universitar, doctor habilitat, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova; Iulia Tătărescu, şef departament BRŞA. Tehnoredactare computerizată & design: Octavian Tverdohleb en_US
dc.description.abstract Contribuţie semnificativă în intensificarea viticulturii, pomiculturii, legumiculturii şi altor ramuri ale agriculturii îi revine implementării rezultatelor cercetărilor fundamentale şi aplicative, efectuate de colaboratorii şi discipolii facultăţii de Horticultură, prezentate în publicaţiile incluse în index. Multe din aceste publicaţii, în special cele cu caracter fundamental, au referinţă directă la renovarea şi modernizarea în perspectivă a viticulturii, pomiculturii, legumiculturii în Republica Moldova. Indexul bibliografic “Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale facultăţii de Horticultură” prezintă o importantă sursă ştiinţifică şi educaţională. El evidenţiază potenţialul didactico-ştiinţific al facultăţii de Horticultură, competenţa, străduinţa şi munca colaboratorilor în formarea generaţiilor de specialişti, crearea şcolilor didactice şi ştiinţifice, recunoscute în ţară şi străinătate. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject agrotehnică en_US
dc.subject combaterea bolilor en_US
dc.subject combaterea dăunătorilor en_US
dc.subject horticultură en_US
dc.subject legumicultură en_US
dc.subject personalități en_US
dc.subject protecția plantelor en_US
dc.subject selecția plantelor en_US
dc.subject silvicultură en_US
dc.subject viticultură en_US
dc.title Bibliografia selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM. Vol. 2. Fac. Horticultură (anii 1966 - 1995) en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account