Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM. Vol. 4. Facultatea Mecanizarea şi Automatizarea Agriculturii (anii 1966 - 1995)

Show simple item record

dc.contributor.author Madan, Ecaterina
dc.date.accessioned 2020-06-15T08:51:36Z
dc.date.available 2020-06-15T08:51:36Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation MADAN, Ecaterina, alcăt. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM. Facultatea Mecanizarea şi Automatizarea Agriculturii: (anii 1966 - 1995). Vol. 4. Chișinău: CEP UASM, 2005. 308 p. ISBN 9975-9855-6-4. en_US
dc.identifier.isbn 9975-9855-6-4
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4236
dc.description Responsabil de ediţie: Liudmila Costin, director BRŞA; lectura: Grigore Marian, decan FMAA, conferenţiar universitar. Tehnoredactare computerizată & design: Octavian Tverdohleb en_US
dc.description.abstract Prezenta lucrare este o sistematizare a publicaţiilor ştiinţifice editate în ţară şi străinătate în anii 1966-1995. Ea conţine 15 compartimente, structurate în conformitate cu direcţiile principale de cercetare-dezvoltare realizate în cadrul Facultăţii de Mecanizare şi Automatizare a Agriculturii. Bibliografia include lucrări de importanţă deosebită pentru ingineria agrară, autori ale cărora sunt savanţi incluşi în rândul eminenţilor oameni de ştiinţă şi ctitori ai ingineriei agrare din Moldova postbelică. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject inginerie agrară en_US
dc.subject mașini agricole en_US
dc.subject mecanizarea agriculturii en_US
dc.subject tractoare en_US
dc.subject transport auto en_US
dc.subject securitatea muncii en_US
dc.title Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM. Vol. 4. Facultatea Mecanizarea şi Automatizarea Agriculturii (anii 1966 - 1995) en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account