Crearea tipului de ovine Karakul Moldovenesc

Show simple item record

dc.contributor.author Buzu, Ion
dc.date.accessioned 2020-09-07T07:21:04Z
dc.date.available 2020-09-07T07:21:04Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation BUZU, Ion. Crearea tipului de ovine Karakul Moldovenesc: tz. doct. hab. în şti. agricole. Spec. 421.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor. Chişinău, 2017. 316 p. en_US
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4907
dc.description.abstract Obiectivele lucrării: revelarea particularităţilor biologice ale caracterelor morfoproductive ale mieilor și ovinelor Karakul moldovenesc, elucidarea factorilor şi legăturilor corelative ce determină variabilitatea lor; elaborarea metodelor obiective de evaluare a caracterelor, argumentarea parametrilor optimali de selecţie a mieilor şi variantelor eficiente de împerechere a ovinelor; aprecierea comparativă şi argumentarea metodelor obiective de testare genotipică a reproducătorilor după calităţile descendenţei; evidenţierea precocităţii, eritabilităţii şi repetabilităţii masei corporale şi producţiei de lapte la ovine; determinarea valorii economice a caracterelor de selecţie, elaborarea indicilor complecşi de selecţie a ovinelor; crearea structurii genealogice și descrierea tipului nou de ovine Karakul Moldovenesc. În premieră au fost argumentate metode obiective, criterii şi parametrii optimali de selecţie a mieilor şi ovinelor Karakul adulte după un complex integru de caractere principale, care au stat la baza metodologiei creării tipului nou de ovine. Rezultatele principial noi pentru știință și practică obținute, constau în dezvoltarea metodologiei științifice de ameliorare a rasei de ovine Karakul, argumentarea criteriilor și parametrilor optimali de selecție complexă a ovinelor după calitatea pielicelei, producția de lapte și masa corporală, elaborarea metodelor obiective de apreciere a caracterelor de pielicică, testare genotipică a reproducătorilor după calitățile descendenței, selecție a mieilor brumării de colorație nouă – mărmurie, evaluare a valorii de prăsilă a ovinelor după indicii complecși de selecție, care au determinat crearea tipului nou de ovine Karakul Moldovenesc cu aptitudini sporite de producție pentru pielicele-lapte-carne. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject ovine en_US
dc.subject rasa Karakul en_US
dc.subject ameliorarea animalelor en_US
dc.title Crearea tipului de ovine Karakul Moldovenesc en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account