Efectul apifitostimulinului asupra unor indici fiziologici, biochimici și productivi la caprele periparturiente și progenitura lor

Show simple item record

dc.contributor.author Donica, Veronica
dc.date.accessioned 2020-09-07T09:11:56Z
dc.date.available 2020-09-07T09:11:56Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation DONICA, Veronica. Efectul apifitostimulinului asupra unor indici fiziologici, biochimici și productivi la caprele periparturiente și progenitura lor: tz. doct. în ști. biologice. 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor. Chișinău, 2015. 168 p. en_US
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4913
dc.description.abstract Scopul cercetării constă în analiza fiziologică a acţiunii biostimulatoare a produsului Apifitostimulin-25% asupra caprinelor periparturiente şi progeniturilor lor. Obiectivele studiului au fost: stabilirea dozei experimentale optime de produs şi studierea acţiunii remediului Apifitostimulin25% asupra indicilor statutului clinic al caprelor gestante şi progeniturilor lor; analiza influenței preparatului Apifitostimulin-25% privind evoluarea hematopoiezei la caprele periparturiente şi descendenții lor; stabilirea acţiunii compusului coordinativ Apifitostimulin-25% asupra metabolismului proteic, glucidic şi mineral; studierea impactului preparatului Apifitostimulin-25% asupra conținutului unor fermenți în organismul caprelor gestante şi progeniturilor lor; cercetarea influenței remediului asupra stării rezistenţei naturale, imunităţii celulare şi umorale; determinarea acţiunii produsului asupra indicilor de bioproductivitate a caprelor şi iezilor și stabilirea efectului economic. Noutatea și originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată este demonstrat că produsul Apifitostimulin-25%, ca rezultat al administrării caprinelor gestante, a produs efecte stimulatoare, prin influența asupra hematopoiezei, ridicând statusul imun nu numai la capre, dar şi la iezii născuți de acestea, stimulând limfopoieza, normalizând schimbul de minerale, proteine şi glucide, contribuind la creșterea indicilor bioproductivi ai caprelor. Problema ştiinţifică soluționată: constă în fundamentarea științifică a eficacității remediului Apifitostimulin-25%, ceea ce a condus la optimizarea indicilor fiziologici, hematologici, biochimici, productivi și economici în creșterea caprinelor, fapt ce a permis determinarea eficacității lui biologice. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject imunitate en_US
dc.subject capre en_US
dc.subject Apifitostimulin en_US
dc.subject indici biochimici en_US
dc.subject productivitatea animalelor en_US
dc.title Efectul apifitostimulinului asupra unor indici fiziologici, biochimici și productivi la caprele periparturiente și progenitura lor en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account