Tehnologia de obținere a peleților ENPlus din reziduuri agricole în condițiile Republicii Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Gudîma, Andrei
dc.date.accessioned 2020-09-07T09:24:06Z
dc.date.available 2020-09-07T09:24:06Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation GUDÎMA, Andrei. Tehnologia de obținere a peleților ENPlus din reziduuri agricole în condițiile Republicii Moldova: tz. doct. în tehnică. 255.02. - Tehnologii și mijloace tehnice pentru industria produselor agricole. Chișinău, 2018. 155 p. en_US
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4916
dc.description.abstract Lucrarea propune o analiză a căilor de îmbunătățire a calității biocombustibililor solizi obținuți din materie primă autohtonă în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie și a influenței acesteia supra durabilității agriculturii în condițiile Republicii Moldova. Dezbătută din mai multe perspective, tema tezei de doctorat se dovedește a fi importantă și actuală prin necesitatea dezvoltării continue a suportului teoretic și optimizării procesului tehnologic de obținere a peleților de foc cu caracteristici calitative corespunzătoare cerințelor ENPlus 3 (ISO 17225-2). Printre argumentele cele mai semnificative se regăsesc următoarele: problema energetică, dominată de combustibilii fosili, care sunt importați, practic, în întregime; epuizarea în ritm accelerat a resurselor de combustibili fosili; abundența de biomasă existentă în lume și la noi în țară; angajamentele asumate în Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030; exigențele mereu crescânde față de calitatea biocombustibililor solizi; specificul biomasei autohtone; necesitatea de o înțelege mai profundă a procesului de peletizare; contradicțiile existente în prezent între ipotezele cunoscute și necunoscute referitoare la eficiența folosirii tratamentelor termochimice a biomasei vegetale în aspectul îmbunătățirii calității peleților de foc produși din această biomasă; necesitatea concretizării regimurilor tehnologice de pre-tratare a biomasei lignocelulozice prin torefiere funcție de particularitățile specifice ale biomasei provenite din reziduuri agricole, precum și prin includerea postulatelor din lucrare în curriculele cursurilor universitare pentru ciclul doi și trei de studii universitare cum sunt „Biomasa pentru scopuri energetice”, „Managementul biomasei agrosilvice pentru scopuri energetice”, „Metode și echipamente de cercetare a biocombustibililor” și „Teorii și tehnologii de management al deșeurilor agricole” en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject biocombustibili solizi en_US
dc.subject peleţi en_US
dc.subject reziduuri agricole en_US
dc.subject torefiere en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.title Tehnologia de obținere a peleților ENPlus din reziduuri agricole în condițiile Republicii Moldova en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account