Mecanismele dezvoltării și creșterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional

Show simple item record

dc.contributor.author Șargo, Aliona
dc.date.accessioned 2020-09-07T13:37:19Z
dc.date.available 2020-09-07T13:37:19Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation ȘARGO, Aliona. Mecanismele dezvoltării și creșterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional: tz. doct. în ști. economice. Spec. 521.03 – Economie și management (în agricultură). Chișinău, 2016. 225 p. en_US
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4933
dc.description.abstract Agricultura reprezintă unul din cele mai sensibile sectoare ale economiei naționale a Republicii Moldova. Pentru a atenua şi a corecta blocajele care afectează dezvoltarea sectorului agrar, se impun eforturi concentrate la nivelul instituţiilor statului şi al comunităţii de afaceri. În Republica Moldova agricultura este de maximă importanţă având în vedere faptul, că în acest domeniu activează peste 30 la sută din populaţie, condiţiile favorabile acesteia, de asemenea contribuţia însemnată a domeniului la formarea Produsului Intern Brut. În multe regiuni ale țării, agricultura se află în prezent la limita de subzistenţă: productivitatea este foarte scăzută, competitivitatea produselor - modestă, care se vând la prețuri foarte mici. Printre cauzele stării precare a agriculturii se află parcelarea excesivă a terenurilor, dotarea tehnică insuficientă a întreprinderilor agricole, concurenţa producătorilor străini, sprijinul modest din partea statului, insuficienţa de resurse financiare proprii şi posibilităţi reduse de atragere a investiţiilor străine. Modernizarea sectorului agrar şi a capacităţilor de producţie poate fi efectuată cu suportul unor investiţii considerabile. Creşterea investiţiilor în sectorul agrar este unul din factorii de bază, care ar contribui la creşterea economică şi ameliorarea în ansamblu a economiei naţionale, la soluţionarea problemelor ce ţin de retehnologizarea şi modernizarea întreprinderilor agricole din Republica Moldova. Problema cu privire la investiții și creșterea economică a fost cercetată de numeroși autori în lucrări științifice fundamentale și în publicațiile din revistele de specialitate, dar cu toate acestea unele dintre aspectele teoretice și metodologice încă nu sunt suficient dezvoltate de către savanții consacrați în acest domeniu de cercetare. Astfel, documentarea unui număr mare de lucrări științifice la această temă ne-a permis să constatăm că pentru sectorul agrar nu au fost definitivate instrumentele mecanismului investițional care ar asigura o creștere economică durabilă. Necesitatea continuă a procesului investiţional în sectorul agrar a determinat actualitatea temei de cercetare fiind definită de următorii factori: importanța teoretico-științifică și practică a problemei și necesitatea de a aprofunda cercetarea instrumentelor de finanțare a sectorului agrar în vederea asigurării creșterii economice a sectorului; oportunitatea perfecționării metodologice a mecanismelor viabile de creştere economică a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject sector agrar en_US
dc.subject investiţii en_US
dc.subject creştere economică en_US
dc.subject producţie agricolă en_US
dc.title Mecanismele dezvoltării și creșterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account