Epidemiology of Plagiorchis elegans in small rodents from wet and dry biotopes of the Republic of Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Chihai, Oleg
dc.contributor.author Toderaș, Ion
dc.contributor.author Erhan, Dumitru
dc.contributor.author Rusu, Ștefan
dc.contributor.author Tălămbuță, Nina
dc.contributor.author Nistreanu, Victoria
dc.contributor.author Larion, Alina
dc.contributor.author Zamornea, Maria
dc.contributor.author Melnic, Galina
dc.contributor.author Nafornița, Nicolae
dc.date.accessioned 2020-12-21T07:45:03Z
dc.date.available 2020-12-21T07:45:03Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation CHIHAI, Oleg, TODERASH, Ion, ERHAN, Dumitru, et al. Epidemiology of Plagiorchis elegans in small rodents from wet and dry biotopes of the Republic of Moldova. In: Scientia Parasitologica. 2020, nr. 3(21), pp. 120-130. ISSN 1582-1366. en_US
dc.identifier.issn 1582-1366
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/5388
dc.description Affilation: O. Chihai, I. Toderash, D. Erhan, Ș. Rusu, V. Nistreanu, A. Larion, M. Zamornea, G. Melnicș, Institute of Zoology, R. Moldova; N. Tălămbuţă, Free International University of Moldova; N. Naforniţa, SAUM. en_US
dc.description.abstract Scopul cercetărilor vizeză studiul bioecologic privind rolul rozătoarelor mici (Muridae, Cricetidae) în transmiterea speciilor parazitare în lanțul zoonotic din biotopurile umede și uscate ale ecosistemelor naturale și antropizate. Cercetările au fost efectuate in diferite biotopuri ale zonei de centru a Republicii Moldova. Plagiorchis elegans identificat la rozătoarele mici, este un trematod caracterizat de o răspândire cosmopolitană și incidență sporită la o varietate largă de animale vertebrate (amfibieni, reptile, pești, păsări, mamifere) și nevertebrate (insecte, moluște). Helnmitul se dezvoltă în 3 gazde, cu ciclul evolutiv după model trixen. În stadiul adult parazitează intestinul subțire al gazdei definitive (reptile, păsări, chiroptere, insectivore, rozătoare, cornivore, om), în stadiul larval se localizează în tractul digestiv al gasteropodelor acvatice (Lymnaea stagnalis) ca gazdă intermediară, apoi în insectele (larve, adulte) și crustacee acvatice, ca a doua gazdă intermediară. La rozătoarele mici din biotopurile umede, infecția cu parazitul P. elegans a fost înregistrată după cum urmează: șoarecele gulerat (Apodemus flavicollis) - 12.8%, șoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus) - 19.2%, șobolan de câmp (Apodemus agrarius) - 11.8% și șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) - 3.8%. Absența tremaodului causal la speciile gazde Apodemus uralensis, Mus spicilegus, Mus musculus, Cricetulus migratorius, Microtus arvalis, Microtus rossiaemeridionalis din biotopuri uscate ar fi din cauza lipsei condiților ecologice (mlaștini, iazuri, pâraie) specific gazdelor intermediare (gasteropodelor acvatice, crustaceelor), implicate în ciclul de dezvoltare ale parazitului. The aim of the study was the bioecological study on the role of small rodents (Muridae, Cricetidae) in the transmission of parasitic species in the zoonotic and epizootic chain, within the wet and dry biotopes of natural and anthropized ecosystems. The studies were performed in 2015-2018 in various types of biotopes from the central area of the Republic of Moldova. Plagiorchis elegans, found in investigated small rodents, is a trematode characterized by a cosmopolitan spread and increased incidence in a wide variety of vertebrate animals (amphibians, reptiles, fish, birds, mammals) and invertebrates (insects, mollusks, amphibians). This helminth develops in 3 hosts, following the model of the trixene evolutionary cycle. In the adult stage it parasitizes the small intestine of the definitive hosts (reptiles, birds, bats, insectivores, rodents, carnivores, humans), in the larval stage the digestive tract of aquatic gastropods (Lymnaea stagnalis) as first intermediate hosts, then in aquatic insects (larvae, imago) and crustaceans as second intermediate hosts. In rodents from wet biotopes the level of infections with P. elegans parasite was recorded as follows: in yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) - 12.8%, in wood mouse (Apodemus sylvaticus) - 19.2%, in the stripped field mouse (Apodemus agrarius) - 11.8% and in the bank vole (Clethrionomys glareolus) - 3.8%. The absence of the causal trematode P. elegans in the host species Apodemus uralensis, Mus spicilegus, Mus musculus, Cricetulus migratorius, Microtus arvalis, Microtus rossiaemeridionalis from dry biotopes is due to the absence of ecological conditions (swamps, ponds, streams) specific for the development of intermediate hosts (aquatic gastropods, fish) and complementary ones (aquatic insects, crustaceans), involved in the biological cycle of the parasite. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject biotop en_US
dc.subject epidemiologie en_US
dc.subject gazdă en_US
dc.subject rozătoare en_US
dc.subject specii invasive en_US
dc.subject Trematoda en_US
dc.subject biotopes en_US
dc.subject Cricetidae en_US
dc.subject epidemiology en_US
dc.subject hosts en_US
dc.subject invasive species en_US
dc.subject Muridae en_US
dc.subject rodents en_US
dc.title Epidemiology of Plagiorchis elegans in small rodents from wet and dry biotopes of the Republic of Moldova en_US
dc.title.alternative Epidemiologia parazitului Plagiorchis elegans la rozătoarele mici din biotopurile umede și uscate ale Republicii Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account