Managementul dezvoltării tehnologice în baza inovațiilor Republicii Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Coreţchi, Boris
dc.contributor.author Ulian, Galina
dc.date.accessioned 2021-04-15T10:17:05Z
dc.date.available 2021-04-15T10:17:05Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation COREŢCHI, Boris, ULIAN, Galina. Managementul dezvoltării tehnologice în baza inovațiilor Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Exacte şi Economice. 2018, nr. 7(117), pp. 33-39. ISSN 1857-2073. en_US
dc.identifier.issn 1857-2073
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/6170
dc.description.abstract Managementul dezvoltării tehnologice în baza inovațiilor reprezintă un set de instrumente și practici care influențează pozitiv tehnologiile, cu scopul construirii, menținerii și creșterii avantajului competițional al entităților economice pe baza cunoștințelor cu drept de proprietate și a know-how-ului. Obiectivul cercetării constă în identificarea unor draivere, mecanisme de perfecționare a managementului tehnologic prin determinarea variantelor optime de creștere a economiei naționale. Baza metodologică aplicată în articol este modelul dinamic al balanței legăturilor dintre ramuri (BLR) al lui Oskar Ryszard Lange. Scopul acestei metodologii nu se reduce la o constatare, ci devine constructivă, sugerează idei, principii, tratări, me-tode de asigurare a creșterii economice. Securitatea economiei poate fi asigurată prin deciziile corecte ale managementului dezvoltării tehnologice în baza inovațiilor unui stat. en_US
dc.language.iso romanian en_US
dc.subject consum en_US
dc.subject dezvoltare economică en_US
dc.subject inovaţie en_US
dc.subject investiţii en_US
dc.subject tehnologii en_US
dc.subject consumption en_US
dc.subject economic development en_US
dc.subject investice en_US
dc.subject management en_US
dc.title Managementul dezvoltării tehnologice în baza inovațiilor Republicii Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account