Aplicarea legilor conservării la rezolvarea problemelor dinamicii corpurilor cu legături

Show simple item record

dc.contributor.author Cernei, Mihail
dc.contributor.author Calalb, Mihail
dc.date.accessioned 2021-05-24T11:54:02Z
dc.date.available 2021-05-24T11:54:02Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation CERNEI, Mihail, CALALB, Mihail. Aplicarea legilor conservării la rezolvarea problemelor dinamicii corpurilor cu legături. In: Acta et Commentationes, Sciences of Education. 2020, nr. 1(19), pp. 72-80. ISSN 1857-0623. en_US
dc.identifier.issn 1857-0623
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/6334
dc.description Affiliation: M. Calalb, Tiraspol State University; M. Cernei, Universitatea Agrară de Stat en_US
dc.description.abstract În lucrare se examinează o problemă de dinamică a unui sistem format din două corpuri legate –un puc și o pană. Reieșind din diagramele vectoriale pentru forțele, vitezele și accelerațiile corpurilor ce formează sistemul, sunt determinate toate mărimile fizice ce descriu mișcarea. În încheiere se propune o rezolvare rapidă, succintă, practic pe o pagină, fără a folosi legile dinamicii. Este arătat că rezolvarea unui astfel tip de probleme ține nemijlocit de conceptul Învățării Active. en_US
dc.description.abstract A problem of dynamics for two linked bodies –a puck and a wedge is examined in this article. Based on the vector diagrams for the forces, speeds and accelerations of the bodies that make up the system, all physical quantities describing the movement are determined. Finally, a quick, short, one-page solution is proposed, without using the laws of dynamics. It is shown that solving such problems is directly related to the concept of Active Learning.
dc.language.iso other en_US
dc.subject sistem de corpuri legate en_US
dc.subject plan înclinat en_US
dc.subject legile conservării en_US
dc.subject deplasare en_US
dc.subject viteză en_US
dc.subject accelerație en_US
dc.subject system of linked bodies en_US
dc.subject inclined plane en_US
dc.subject laws of conservation en_US
dc.subject movement en_US
dc.subject speed en_US
dc.subject acceleration en_US
dc.title Aplicarea legilor conservării la rezolvarea problemelor dinamicii corpurilor cu legături en_US
dc.title.alternative Application of conservation laws to the solving ofdynamics problems with linked bodies en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account