Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Litvin, Aurelia
dc.contributor.author Dobrovolschi, Ludmila
dc.date.accessioned 2021-06-08T08:43:35Z
dc.date.available 2021-06-08T08:43:35Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation LITVIN, Aurelia, DOBROVOLSHI, Ludmila. Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova. In: Info Agrarius. 2004, nr. 1, pp. 17-18. ISSN 1857-1670. en_US
dc.identifier.issn 1857-1670
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/6443
dc.description.abstract Un loc important, în structurile economice ale majorităţii ţărilor lumii, îl ocupă întreprinderile mici şi mijlocii (ÎMM), acestea având ponderi apreciabile în numărul, efectivul şi cifra de afaceri a ansamblului întreprinderilor. La etapa actuală, pentru Republica Moldova, o premisă microeconomică pentru creştere o constituie anume dezvoltarea sectorului ÎMM. Crearea şi dezvoltarea ÎMM pune la dispozţiie multe posibilităţi pentru stabilizare şi creştere economică, oferind noi oportunităţi de lucru, sporind nivelul de trai al populaţiei, progresând competitivitatea şi dezvoltarea regională pe lângă promovarea avansării tehnologice. en_US
dc.language.iso rum en_US
dc.subject întreprinderi mici și mijlocii en_US
dc.subject politici en_US
dc.subject statistică economică en_US
dc.subject economic statistics en_US
dc.subject policies en_US
dc.subject small and medium enterprises en_US
dc.title Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova en_US
dc.title.alternative The development of small and large business in the Republic of Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account