Bunele practici de adaptare a sectorului zootehnic la schimbările climatice

Show simple item record

dc.contributor.author Mașner, Oleg
dc.contributor.author Coșman, Sergiu
dc.contributor.author Macari, Vasile
dc.contributor.author Danilov, Anatolie
dc.contributor.author Petcu, Igor
dc.date.accessioned 2021-08-15T06:21:51Z
dc.date.available 2021-08-15T06:21:51Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation MAȘNER, Oleg, COŞMAN, Sergiu, MACARI, Vasile et. al. Bunele practici de adaptare a sectorului zootehnic la schimbările climatice: Ghid practic pentru producătorii agricoli. Chișinău: S. n., 2021. 200 p. ISBN 978-9975-87-776-3. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-87-776-3
dc.identifier.uri http://dspace.uasm.md:8080/xmlui/handle/123456789/6594
dc.description.abstract În ghidul de faţă sunt expuse şi descrise cu lux de amânunte cele mai importante elemente în ceea ce priveşte creșterea – întreţinerea, reproducţia, alimentaţia şi gestionarea dejecţiilor per sector zootehnic, astfel că să se asigure o minimizarea a impactului schimbărilor climatice. Sperăm că această lucrare va fi de un real folos şi utilă pentru cei ce se ocupă cu creşterea bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor și păsărilor agricole, unde vor putea găsi răspuns la multiple întrebări care îi interesează. en_US
dc.description.sponsorship Acest ghid practic a fost elaborat cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), în cadrul contractului „Elaborarea și editarea publicaţiilor în vederea promovării rezilienţei sectorului agricol la schimbările climatice și organizarea instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor agricole și în domeniul zootehnic”, implementat de Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA), în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject sector zootehnic en_US
dc.subject creșterea animalelor en_US
dc.subject schimbare climatică en_US
dc.subject adaptare la schimbările climatice en_US
dc.subject bune practici agricole en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.title Bunele practici de adaptare a sectorului zootehnic la schimbările climatice en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account