Publicaţii didactice

Publicaţii didactice

 

Recent Submissions

 • Цуркану, Штефан (2012)
  Важнейшей задачей преподавателя является возможность способствовать лучшему пониманию и усвоению материала. Эту задачу можно решить, если при преподавании зоологии использовать современные передовые методики обучения и ...
 • Цуркану, Штефан (2012)
  Изложенный в учебнике материал представляет собой результат научных исследований в области физиологии домашних животных. В учебнике содержится широкий спектр разделов. Все разделы изложены в строгом фило- и онтогенетической ...
 • Еремия, Николай; Еремия, Нина (2011)
  В учебнике представлены 15 разделов, необходимых для освоения дисциплины «Пчеловодство», предусмотренные аналитической программой и куррикулумом. В каждой главе отмечены определенные этапы жизнедеятельности пчелиной семьи ...
 • Кайсын, Лариса; Харя, Василий (Гос. Aграрный Ун-т Молдовы; Гос. предприятие по селекции игибридизации свиней "MOLDSUINHIBRID", 2013)
  В книге освещаются вопросы общих методических критериев и методов постановки и проведения научных исследований в области кормления свиней, способы, элементы учета и статистической обработки полученных данных, определения ...
 • Степурин, Г.Ф.; Вранчан, Василий (2008)
  Кормление животных базируется на закономерностях связей между питанием, с одной стороны, и физиологическим состоянием, развитием и продуктивностью – с другой. В силу указанного, изначальной задачей курса является раскрытие ...
 • Ţurcanu, Ştefan (2010)
  Le présent ouvrage c’est le premier cours universitaires, proposé à l’usage aux étudiants qui suivent des cours de medi¬cine vétérinaire, zootechnie et biotechno¬logie en zootechnie de pays. Ce manuel représente un essai ...
 • Eremia, Nicolae; Chilimar, Sergiu; Rotaru, Ilie; Caisîn, Larisa; Radionov, Vladimir; Lupan, Vasile; Scripnic, Elena; Scripnic, Iurie; Mardari, Tatiana; Chiţanu, Ana; Morari-Pîrlog, Alisa (2013)
  Manualul este elaborat conform planurilor de învăţămînt, programelor analitice şi curriculumurilor. În lucrare sunt generalizate rezultatele cercetărilor efectuate şi ultimele realizări ale ştiinţei şi experienţei ...
 • Enciu, Valeriu; Ţurcanu, Ştefan; Cuzuioc, Sergiu (Univ. Agrară de Stat din Moldova; Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni., 2011)
  Lucrarea de faţă se adresează studenţilor de la colegiile de specialitate, de la facultăţile de Medicină Veterinară, Zootehnie şi Biotehnologii. Prezentul manual poate fi util practicienilor din medicina veterinară, ştiinţele ...
 • Darie, Grigore; Harea, Vasile; Marandici, Elena; Darie, I. (2010)
  Lucrarea este destinată studenţilor facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii şi este concepută ca un manual de instruire în biotehnologia reproducerii. Materialul expune principiile de bază ale cursului şi lucrărilor ...
 • Caisîn, Larisa; Petcu, Igor (2010)
  Materialul lucrării conţine informaţii despre valoarea nutritivă a celor mai importante grupe de nutreţuri, care deţin o pondere însemnată în alimentaţia animalelor, precum şi organizarea, tehnologia şi metodele de preparare ...
 • Granaci, Vera (Universitatea Agrară de Stat Din Moldova, 2014)
  Manualul are ca obiectiv asigurarea studenţilor cu materiale didactice la disciplina de studiu şi formarea competenţelor viitorilor specialişţi în domeniul Biotehnologiilor moderne de reproducţie.
 • Еремия, Николай; Килимар, Сергей; Ротару, Илья; Кайсын, Лариса (2014)
  Учебник знакомит студентов с биологическими, морфопродуктивными особенностями и современными технологиями выращивания различных видов и пород животных, рациональным их использованием, а также факторами, влияющими на ...

View more