Recently added

DSpace at Agricultural Library: Recent submissions

 • Coşer, Cornel; Cimpoieş, Liliana (2017)
  Starting from the premise [3] that the assessment of the profle and the competitiveness of the exporters of agri-food products can be done by means of sounding methods and by assessing the group and individualized measures ...
 • Eremia, Nicolae; Crasocico, Petru; Zagareanu, Andrei; Bahcivanji, Mihail; Caisîn, Larisa; Covalenco, Alexei; Eremia, Nina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2012)
  Invenţia se referă la apicultură, în particular la un procedeu de creştere a albinelor. Procedeul include hrănirea albinelor cu sirop de zahăr de 50%, în care se introduce un aditiv furajer, care include tulpini de lacto- ...
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (2007)
  Volumul include materialele simpozionului ştiinţific internaţional “Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar ...
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (2007)
  Volumul include materialele simpozionului ştiinţific internaţional “Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar ...
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (2007)
  Volumul include materialele simpozionului ştiinţific internaţional “Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar ...
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (2008)
  Volumul 16 include materialele Simpozionului ştiinţific internaţional „Agricultura modernă - realizări şi perspective” dedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (2010)
  Volumul include materialele Simpozionului ştiinţific internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective” dedicat aniversării a 70 ani ai facultăţii de Horticultură a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (2010)
  Volumul include materialele Simpozionului ştiinţific internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective” dedicat aniversării a 70 ani ai facultăţii de Horticultură a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (2010)
  Volumul include materialele Simpozionului ştiinţific internaţional „Economia sectorului agroalimentar – realizări şi perspective” dedicat aniversării a 45 ani ai facultăţii de Economie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (2010)
  Volumul include materialele Simpozionului ştiinţific internaţional „Economia sectorului agroalimentar – realizări şi perspective” dedicat aniversării a 45 ani ai facultăţii de Economie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (2010)
  Volumul 26 include materialele Simpozionului ştiinţific internaţional „Realizări şi perspective în zootehnie şi biotehnologii” dedicat aniversării a 70 ani de la fondarea Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii.
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (2010)
  Volumul 27 include materialele Simpozionului ştiinţific internaţional „Realizări şi perspective în gestionarea eficientă a resurselor economice din zona rurală” dedicat aniversării a 5 ani ai facultăţii Contabilitate.
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (2011)
  Volumul include materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor” dedicat aniversării „90 ani de la naşterea academicianului AŞ a ...
 • Ţurcanu, Ştefan; Gulea, Aurelian; Boronciuc, Gheorghe; Roşca, Nicolae; Balan, Ion; Bârcă, Maria; Didilică, Ina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2013)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la reproducerea animalelor agricole şi poate fi utilizată pentru stimularea spermatogenezei la cocoşi. Conform invenţiei, compusul coordinativ al zincului şi seleniului ...
 • Deseatnic-Ciloci, Alexandra; Tiurina, Janetta; Clapco, Steliana; Caisîn, Larisa; Harea, Vasile; Labliuc, Svetlana; Stratan, Maria; Dvornina, Elena (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2011)
  Invenţia se referă la biotehnologie, în particular la obţinerea unui complex celulazo-amilazic ce poate fi utilizat în zootehnie ca mijloc de sporire a asimilării raţiilor alimentare. Procedeul de obţinere a complexului ...
 • Macari, Vasile; Rudic, Valeriu; Putin, Victor; Macari, Ana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2011)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, şi anume la un procedeu de stimulare a productivităţii puilor broiler. Procedeul include administrarea extractului din biomasa tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 ...
 • Scripnic, Elena (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2009)
  Invenţia se referă la avicultură, în particular la procedeele de creştere a bobocilor de gâscă. Procedeul de creştere a bobocilor de gâscă include, suplimentar la condiţiile standard de creştere, tratarea bobocilor de gâscă ...
 • Eremia, Nicolae; Crasocico, Petru; Juravleova, Ecaterina; Mihailova, Iulia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2007)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la o metodă de tratament al enteritelor viruso-bacteriene la viţei. Metoda propusă include adăparea viţeilor cu un amestec ce conţine componentele I şi II. Componentul ...
 • Eremia, Nicolae; Crasocico, Petru; Eatusevici, Anton; Glascovici, Aleftina; Carasev, Nicolai; Eremia, Nina; Starciuc, Nicolae (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2006)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi anume la profilaxia maladiilor provocate de protozoare la păsări. Metoda de profilaxie a criptosporidiozei la puii broiler include administrarea la adăparea puilor a hidrolizatului ...
 • Eremia, Nicolae; Starciuc, Nicolae; Dabija, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2006)
  Invenţia se referă la medicina veterinară, şi anume la metode de imunoprofilaxie a bolilor infecţioase la păsări. Metoda de imunoprofilaxie a bursitei infecţioase aviare, conform invenţiei, include vaccinarea dublă a puilor ...

Search DSpace

Browse

My Account