Recently added

DSpace at Agricultural Library: Recent submissions

 • Răilean, Nicon; Holban, Dumitru (1995)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi poate fi folosită pentru obţinerea produsului cu acţiune lactogenă pentru profilaxia şi tratamentul animalelor agricole, mai ales a porcinelor. Scopul invenţiei: sporirea ...
 • Răilean, Nicon; Holban, Dumitru (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la medicina veterinară şi se poate folosi pentru obţinerea produsului cu acţiune lactogenă pentru profilaxia şi tratamentul animalelor agricole, mai ales a porcinelor. Scopul invenţiei constă în sporirea ...
 • Răilean, Nicon; Holban, Dumitru (1995)
  Domeniul de aplicare: medicina veterinară, în speţă pentru stimularea activităţii sexuale a femelelor animalelor agricole, mai ales a vacilor şi scroafelor de prăsilă. Esenţa invenţiei: produsul se obţine din cordonul ...
 • Bleandur, Olga; Şceglov, Alexei; Drozdov, Veaceslav; Ştirbu, Maria; Macsim, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la agricultură, în particular la ameliorarea culturilor agricole, şi se poate folosi în procesele de ameliorare şi în genetică. Scopul invenţiei constă în majorarea randamentului formelor de porumb cu ...
 • Prisacar, Alexandru; Bleandur, Olga; Cerepnev, Arcadii; Cucin, Lev; Rebrova, Tatiana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: biotehnologie, agricultură, investigaţii genetico-ameliorative. Esenţa invenţiei: capacitatea de fecundare a polenului se sporeşte acţionând asupra lui cu o radiaţie electromagnetică cu lungimea de undă ...
 • Caisîn, Februarii; Bleandur, Olga; Zaiţeva, Iulia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: agricultură, fitotehnie, procedee de ameliorare a plantelor. Esenţa invenţiei: seminţele iniţiale ale plantelor analizate se tratează cu o doză de 1,5-20,0 Ci de radiaţie gama. Seminţele tratate se ...
 • Drozdov, Veaceslav; Bleandur, Olga; Popescu, Olga (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Invenţia se referă la agricultură şi poate fi folosită la staţiunile experimentale de ameliorare a plantelor şi alte instituţii cu profil biologic pentru aprecierea în condiţii de laborator a materialului iniţial în toate ...
 • Chivriga, Tatiana; Bleandur, Olga; Chivriga, Viorel; Drozdov, Veaceslav; Macarenco, Boris; Cerepnev, Arcadii; Vatamaniuc, Galina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Folosirea: agricultura, în particular procedeu de selecţie a plantelor. Esenţa invenţiei: asupra seminţelor uscate la aer se acţionează cu un câmp de frecvenţă ultraînaltă cu lungimea de undă 5,6 mm, densitatea fluxului ...
 • Braziţchi, Anatol; Bleandur, Olga; Sceglova, Larisa; Vatamaniuc, Gheorghe; Ababii, Ion (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul de folosire: agricultura. Esenţa invenţiei: în faza de apariţie a paniculului se face evidenţa paniculelor atacate de tăciunele prăfos şi se calculează procentul de afectare. Pe baza datelor obţinute se determină ...
 • Bleandur, Olga; Sceglov, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: invenţia se referă la agricultură, în special la ameliorarea culturilor agricole, şi se poate folosi în procesul de ameliorare şi în genetică, cât şi în producţia agricolă. Esenţa invenţiei: în calitate ...
 • Chivriga, Viorel; Bleandur, Olga; Vatamaniuc, Galina; Botnariuc, Victor (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1995)
  Domeniul folosirii: invenţia se referă la agricultură şi se poate folosi în producerea seminţelor şi în lucrările de ameliorare a plantelor şi în genetică. Esenţa invenţiei: reducerea perioadei de vegetaţie a plantelor se ...
 • Creţu, Victor; Volconovici, Liviu; Leonte, Ruslan; Bodur, Nicolai; Baban, Oleg; Cernei, Mihai; Volconovici, Augustin (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2005)
  Modelul de utilitate se referă la sistemele de ventilaţie şi poate fi utilizat în agricultură, în special la sistemele de ventilaţie a încăperilor pentru păstrarea producţiei agricole. Esenţa modelului de utilitate constă ...
 • Rudic, Valeriu; Cobeţ, Valeriu; Popovici, Mihail; Gudumac, Valentin (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 1994)
  Invenţia se referă la medicină, anume la cardiologia experimentală şi poate fi folosită în calitate de remediu, ce stimulează lucrul inimii. Scopul invenţiei constă în ridicarea capacităţii de lucru a inimii obosite, ...
 • Cimpoieş, Liliana (2015)
  State support is a major determinant for efficient farm activity that contributes to an increase in the efficiency and quality of production, and contributes to the increase of competitiveness and modernization of agricultural ...
 • Scripnic, Elena; Macari, Vasile; Putin, Victor (2008)
  There were held a lot of different studies with different tips of irradiation till now. For having positive results it is necessary to continue the studies with most important tips of irradiation.It was demonstrated the ...
 • Condrea, Elena (2014)
  The market is the totality of the social and economic relations in the sphere of exchange through which the sale of goods is ensured. The market is a mechanism that makes buyers and sellers of goods and services meet. The ...
 • Grigoraş, Maria (2012)
  Apariţia şi evoluţia globalizării a produs schimbări majore nu doar în economie, ci şi în societate şi în mediul înconjurător. În secolul XX, firmele actuale operează din ce în ce mai mult la nivel global. Ele trebuie să ...
 • Grinciuc, Liliana; Bujor, Tatiana (2014)
  Scopul cercetării a fost studierea și afirmarea impactului major al întreprinderilor mici și mijlocii în sistemul inovaţional din R. Moldova. În rezultatul cercetării temei investigate, se poate menţiona că pe parcursul ...
 • Şuşu-Ţurcan, Aurelia; Bujor, Tatiana (2016)
  Agricultura este pilonul economiei moldoveneşti. Este un sector strategic important, dar nu reuşeşte să constituie motorul creşterii economice. Ponderea mare deţinută pe vremuri de agricultură în economia moldovenească se ...
 • Добря, В. И.; Попескул, В. С. (2012)
  В данной работе приводится анализ процесса упрочнения гальванического железа при диффузии специальных паст из углерода и азота (нитроциментирование), нанесенных на восстановленную поверхность, которую затем нагревают токами ...

Search DSpace

Browse

My Account