Manuale

Manuale

 

Recent Submissions

 • Николаеску, Георгий; Апруда, Панфил; Перстнев, Николай; Терещенко, Александр (2008)
  В настоящее время, начиная с 2006 года, развитию столового виноградарства в Республике Молдова стали уделять всё большее внимание. На правительственном уровне подготовлен проект специального постановления по восстановлению ...
 • Cernicenco, Inna; Galuşca, Mihail; Gangal, Valentina; Godoroja, Mariana; Jiznev, Ecaterina; Muşchei, Galina; Negara, Nina; Nogailîc, Olesea; Şalari, Rodica; Vlas, Norinela (2021)
  Ghidul și suportul pentru curriculumul Agricultură ecologică au fost elaborate de către experți în domeniul agriculturii ecologice. Acestea se adresează profesorilor și elevilor din învățământul profesional tehnic agricol ...
 • Balan, Valerian; Sava, Parascovia; Calalb, Tatiana; Ciorchină, Nina; Cumpanici, Andrei; Dodica, Dmitri; Roşca, Ion; Todiraş, Vladimir; Zbancă, Andrei (2017)
  La elaborarea acestui manual autorii au urmărit să integreze cunoştinţele acumulate în acest domeniu, punând accentul pe tehnologiile de cultivare şi înmulţire a arbuştilor fructiferi și căpşunului, pe caracteristica ...
 • Timuş, Asea; Fala, Anatolie (2021)
  Publicaţia în cauză conţine informaţie privitor la dezvoltarea unor tehnologii intensive de cultivare a culturilor de câmp, horticole, viţă-de-vie și legumicole, măsurile practice recomandate pentru controlul principalelor ...
 • Timuş, Asea; Fala, Anatolie (2021)
  Multe boli şi dăunători ai culturilor solanacee care persistă timp de secole îşi vor accentua prejudiciile, deoarece trecerea la agricultura intensivă va spori numărul de generaţii cu effect invaziv asupra culturilor. ...
 • Cumpanici, Andrei (2019)
  Această publicație este un ghid pentru utilizarea corectă a containerelor maritime pentru transportarea la lungă distanță a produselor horticole perisabile. Personalul din cadrul companiilor agricole, exportatorilor, ...
 • Babuc, Vasile; Gudumac, Eugeniu; Peşteanu, Ananie; Cumpanici, Andrei (2009)
  Sistemul superintensiv de cultură oferă posibilitatea de a utiliza în producere cele mai performante soiuri, de asemenea şi schimbarea rapidă a sortimentului conform cerinţelor peţii, datorită ciclului său relativ scurt ...
 • Popa, Sergiu; Braghiş, Alexandra; Cumpanici, Andrei (2014)
  Prezenta lucrare își propune: •• să caracterizeze soiurile și portaltoaiele de prun recomandate și de perspectivă pentru Republica Moldova; •• să familiarizeze producătorii cu cerințele prunului față de factorii de mediu ...
 • Nicolaescu, Gheorghe; Apruda, Panfil; Perstniov, Nicolai; Tereșcenco, Alexandru (2008)
  Cultura soiurilor de masă pentru Republica Moldova a devenit o problemă actuală complexă. Soluţionarea acestei probleme în mare măsură va depinde de interesul economic şi asigurarea material-fnanciară a producătorilor, de ...
 • Gonceariuc, Maria; Zbancă, Andrei; Panuța, Sergiu (2019)
  Ghidul prezintă o lucrare practică și va fi de folos celor care sunt interesați în cultivarea lavandei ca afacere și necesită îndrumări practice în acest domeniu. Este destinat antreprenorilor, studenților și tuturor ...
 • Balan, Valerian; Peșteanu, Ananie; Nicolaescu, Gheorghe (2021)
  Lucrarea reprezintă o abordare pe plan naţional a consecinţelor scimbărilor climatice la speciile de pomi, arbuști fructiferi, struguri și căpșun, având la bază impactul schimbărilor și fenomenele climatice nefavorabile ...
 • Novac, Tatiana; Fala, Anatolie; Timuș, Asea; Conovali, Vladimir; Țurcan, Eugeniu (2021)
  În scopul îmbunătăţirii pregătirii și diminuării riscurilor climatice, precum şi reducerii vulnerabilităţii la dezastre a sectorului legumicol, a fost elaborat prezentul ghid, care vizează sporirea gradului de conştientizare ...